Velkommen til nabomøte om tunnelboremaskiner

Follobaneprosjektet ønsker naboer i Ljabru og omegn velkommen til møte på Hauketo skole onsdag 26. april klokken 18.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

To av tunnelboremaskinene, som bygger hoveddelen av Follobanens lange tunnel, når det første bebodde området ved Kantarellen nær Ljabrudiagonalen i løpet av våren, før de fortsetter under Nordstrandsplatået mot Ekeberg.

På møtet vil vi informere om hva som skjer i anleggsperioden, og det blir god anledning til å stille spørsmål. Det blir arrangert flere møter i nabolagene langs traseen i løpet av anleggsperioden.

Tid:    Onsdag 26. april kl. 18.00-19.30
Sted:  Hauketo skole, Øvre Prinsdalsvei 52.

Før påske sendte vi ut nyhetsbrev om Follobaneprosjektet til husstander nær traseen. Har du ikke mottatt nyhetsbrevet ligger dette tilgjengelig på prosjektets nettsider.

Kontakt oss på: follobanen@banenor.no

Bildet viser tunnelboremaskinen "Magda" rett før oppstart.