Tverrforbindelser mellom tunnelløpene

Det sprenges ut en tverrforbindelse mellom de to tunnelløpene i Blixtunnelen hver 500 meter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

19 av tverrforbindelsene som sprenges ut mellom Follobanens to tunnelløp ligger under bebygget område.Tverrforbindelser skal brukes til teknisk rom og til vedlikehold, og skal også benyttes ved evakuering av tunnelen. Mens hovedløpene bores med tunnelboremaskiner, sprenges tverrforbindelsene ut ved hjelp av små kontrollerte salver. Sprengningsarbeidet utføres noen uker etter at tunnelboremaskinene har passert, og arbeidstiden er mandag til lørdag mellom kl. 07 til 19. 

Sprengningsarbeidet utføres dypt under bakken, og den utsprengte massen blir fraktet ut gjennom hovedløpene til Åsland anleggsområde. Det blir altså ikke massetransport på det lokale veinettet. Sprengningsarbeidet ved hver tverrforbindelse tar mellom 2 til 4 uker.

SMS-varsling

Bane NOR tilbyr SMS-varsling i forkant av hver salve. Tjenesten er gratis, og du melder deg på ved å skrive kodeord «TF» til 26112. Det gis opplysninger om hvilken tverrforbindelse som det blir sprengt ved, og et ca. klokkeslett for når sprengningen vil bli utført. Under ser du en oversikt over de ulike tverrforbindelsenes plassering. For å melde seg av tjenesten er kodeordet «TF STOPP» til 26112.

Husk også at du kan registrere din e-postadresse og få nyheter fra prosjektet rett inn i din innboks. Påmelding: banenor.no/follobanennyheter

Tverrforbindelser i bebygde områder

Over halvparten av tverrforbindelsene ligger under ubebygde områder, og naboer vil ikke merke noe til arbeidet her. 19 av tverrforbindelsene ligger under bebygget område, og du kan se deres eksakte plassering ved å gå inn på vår interaktive kartløsning, og zoome deg inn på kartet.

Bygninger nær tverrforbindelsene blir forhåndsbesiktiget slik at en i forkant har god dokumentasjon av bygningens tilstand. Boligeiere dette er aktuelt for vil få et skriftlig tilbud fra Bane NOR i posten. 
Du kan lese mer om overvåkingsprogrammet i Follobaneprosjektet der bygningsbesiktigelser er en av flere tiltak.

Listen under viser tverrforbindelsenes plassering i forhold til landemerker og veinavn på overflaten. Eksakt plassering får du ved å gå inn på webkartet over tunneltraseen. Listen ble sist oppdatert den 14.01 2019. 

Tverrforbindelser i Oslo kommune                                 

Planlagt oppstart

Jomfrubråten

Ferdigstilt

Sportsplassen

Ferdigstilt

Holtet stasjon

Ferdigstilt

Sørli stasjon

Ferdigstilt

Kastellet brannstasjon

Ferdigstilt

Jordbærveien 54-56

Ferdigstilt

Lindbackveien 43-49

Ferdigstilt

Kittel Nielsens vei 82-89

Ferdigstilt

Breiens vei 21-23

Ferdigstilt

Munkerudåsen 21-26

Ferdigstilt

   

Tverrforbindelser i Ski kommune

 

Snipetjernveien 12 (industriområde)

Ferdigstilt

Snipetjernveien 7-8 (industriområde)

Ferdigstilt

Regnbueveien (industriområde)

 Ferdigstilt

Lyngåsen 61-65

 Ferdigstilt

Jettegryta 20-30

Ferdigstilt

Vevelstadåsen skole

Ferdigstilt

Brantenborg

Ferdigstilt

Solbakkveien 18-22

Januar 2019

Travsvingen 11-17

Januar 2019

Bøhlerveien  22

Februar 2019


Langhusveien


Februar 2019

 

 En slik tverrforbindelse mellom tunnelløpene sprenges ut hver 500 meter. Foto: AGJV.