Tar i bruk ledelsesprogram

Bane NOR har besluttet å implementere AGJVs ledelsesprogram "Synlig helse og sikkerhetsledelse" i sin organisasjon i delprosjekt for TBM. Målet med programmet er å styrke "mellomledelse" i forhold til HMS på arbeidsplassen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tunneboremaskin full produksjon inne i fjellet. Kilde AGJV

Ledelsesprogrammet "Synlig helse og sikkerhetsledelse" er basert på endring i holdninger og oppfølging på arbeidsplassen, samt synlig lederskap innen HMS. Programmet fokuserer på at mellomledernes bevissthet om sikker utførelse av arbeid kan utgjøre en viktig forskjell.

- Vi har nylig implementert ledelsesprogrammet i vår organisasjon, og vår intensjon er sterkere fokus og bevissthet i forhold til sikkerhetsarbeid blant alle våre ansatte, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektleder for delprosjekt TBM i Follobaneprosjektet.

Programmet varer i 12 måneder hvor den første fasen av programmet er en kartlegging av nåværende egenskaper og hvilke egenskaper som kan utvikles videre.

Eksempler på aktiviteter og virkemidler som kan brukes er:

  • Før-jobb-samtaler
  • Ukentlige vernerunder og relevante anleggsbefaringer
  • Bruk og oppfølging av rapporter om uønskede hendelser
  • Daglige oppfølgingssamtaler med avdelingene
  • Fokus på læring og erfaring fra hendelser
  • Implementering og repetisjon av retningslinjer
  • Andre frivillige aktiviteter og tiltak initiert av den enkelte leder

- Det er verdt å understreke at AGJV har implementert programmet blant alle sine mellomledere med gode resultater. Dette er ledere som er direkte involvert i den daglige produksjonen. Vi gleder oss til å oppleve effekten av programmet i vår organisasjon, fortsetter Kalager.

AGJV vurderer jevnlig programmets effektivitet og gir en belønning til periodens beste leder. Alle deltakere som fullfører de planlagte handlingene, vil få et sertifikat som anerkjennelse. Når kurset er ferdig vil en sluttrapport med resultater bli offentliggjort, og deltakeren med høyest score vil bli belønnet som den beste lederen.

- Vi har erfaring fra flere andre prosjekter i ulike land hvor tilbakemeldingene har vært at dette er et HMS-program av høy kvalitet. Vi er stolte av at vår byggherre Bane NOR Follobaneprosjektet nå implementerer vårt interne Acciona og Ghella ledelsesprogram for HMS i sin organisasjon, sier Fernando Vara, prosjektdirektør i AGJV.