Nyhetsbrev om tunnelboring

I dette nyhetsbrevet ønsker Bane NOR å informere beboere langs den sørlige traseen i nabolagene Bøleråsen, Vevelstadåsen og Ramstad om anleggsarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I slutten av januar 2018 vil de to tunnelboremaskinene som borer sørover i retning Ski, nå det første bebodde området ved Bøleråsen. Maskinene vil så passere under deler av dette boligområdet, før de når Vevelstadåsen våren 2018 i sin ferd sørover mot Ski. Etter planen vil de så ha passert Ramstad i august/september 2018. Naboer og andre interesserte kan gå inn på http://webgis.no/follobanen for å se kart over traséen og tunnelboremaskinenes fremdrift.

I nyhetsbrevet kan du lese mer om: 

  • "Tunnelfabrikkene" som bygger tunnelen. 
  • Nabomøte den 10. januar
  • Spørsmål og svar om tunnelarbeid
  • Velkommen til Follobanens INFOsenter

Bane NOR beklager de midlertidige ulempene som anleggsarbeidet kan medføre for beboere i disse områdene.

Last ned nyhetsbrevet via linken under.