Internasjonalt besøk i Follobanen

30 prosent av Follobanen ferdig utboret da tunneleksperter fra hele verden besøkte Nordens lengste jernbanetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Inspeksjon i styringsrommet på Dronning Eufemia. Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella JV forklarer.

Det internasjonale besøket, som kom i forbindelse med World Tunnel Congress i Bergen, fikk dermed delta i en aldri så liten milepæl i prosjektet. Flere kilometer ned i fjellet fikk ekspertene møte tunnelboremaskinene «Dronning Eufemia» og «Dronning Ellisiv» som baner vei til Oslo fra riggområdet på Åsland. Dersom alt går etter planen og «tunneldronningene» fortsetter å ha en fremdrift på litt over 100 meter i uken, vil borearbeidet være ferdig høsten 2018.

Blant de mange tunnelekspertene var tunnelentusiast og journalist i Tunnels and Tunneling, Shani Wallis: – Dette er noe av det mest avanserte innen tunnelarbeid, både i omfang og rent teknisk, sier Wallis, som har fulgt prosjektet fra tidlig fase.  De andre gjestene hadde med seg tunnelkompetanse fra statlige, private, store og små bedrifter fra blant annet Finland, Kina, Spania, USA og Australia.

StorskalaprosjektTest av VR-utsyr på INFOsenter.
Det som gjør Follobanen til et storskalaprosjekt er blant annet atman får to adskilte tunnelløp som løper parallelt. Det gir både bedre sikkerhet og letter fremtidig vedlikeholdsarbeid ettersom man kan stenge av et av løpene uten at det fordrer totalstans i trafikken. Arbeidet med tunnelløpene utføres av fire tunnelbormaskiner samtidig. «Tunneldronningene» borer i retning Oslo og «Anna fra Kloppa» og «Magda Flåtestad» borer i retning Ski. Det er første gang, i alle fall i europeisk sammenheng, at produksjon utføres parallelt med hele fire TBM’er fra ett og samme anleggsområde.

I utgravingen der de nordgående TBM’ene skiller lag står den australske tunnelingeniøren, Charles MacDonald - Jeg har aldri sett noe lignende før. Utgravningen her er rett og slett veldig imponerende. Han og elleve andre har nettopp inspisert den 150 meter lange og 2300 tonn tunge «Dronning Eufemia» mens hun dundret inn i fjellet. 

En tunnelfabrikk
Få meter fra Dronning Eufemias «hode» kan en se betongelementer som monteres underveis. Disse danner en jevn halvsirkel og gir henne motstandskraft slik at hun dyttes fremover.  Og betongelementene? De har hun selv vært med på å produsere. Fjellmassen som tas ut går nemlig på samlebånd tilbake til riggen på Åsland i det som er Norges største og midlertidige betongfabrikk. En del av massen gjenbrukes i produksjonen av betongelementer. Etter tre timer på anlegget har de internasjonale gjestene vært vitne til hele prosessen fra start til finish utboret tunnel. Det som gjenstår da er viktig jernbaneteknisk arbeid, men først må damene komme seg til Oslo og Ski.