Godt nabomøte om tunnelboremaskiner

Om få uker når Follobaneprosjektets to nordgående tunnelboremaskiner fjellpartier under tett bebodde områder. Dette var utgangspunktet for et nabomøte på Hauketo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

The four tunnel boring machines in the Follo Line Project strated drilling in autumn of 2016. Photo: Cato Mørk / AGJV

Takk til naboer og interesserte som møtte opp på Hauketo skole onsdag den 26. april, der det ble gitt flere opplysninger om tunnelboremaskinene som snart vil passere under Kantarellen nær Ljabru, før de fortsetter under Nordstrandsplatået mot Ekeberg. Det skjer i månedsskiftet mai/juni.

Det er tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv som borer fra Åsland i retning Oslo i det som blir hoveddelen av den lange tunnelen i Follobaneprosjektet. Parallelt borer to tunnelboremaskiner sørover i retning Ski. Hver maskin har en fremdrift på ca. 100 meter i uken, og naboer vil få god informasjon om arbeidet underveis.

 Her kan du laste presentasjonene fra møtet.