Første tverrforbindelse klar

Den første tverrforbindelsen mellom Follobanens to tunnelløp er ferdig. Tverrforbindelsene skal brukes for effektiv gjennomføring av vedlikehold og som en del av evakueringskonseptet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal bygges en slik tverrforbindelse mellom hovedløpene av tunnelen hver 500 meter, totalt 45. Alt teknisk utstyr som ikke må stå ute i trafikktunnelen vil bli montert i tverrforbindelsene. Tverrforbindelsene vil også tjene som rømningsveier mellom de to parallelle tunnelløpene når Follobanen er ferdig bygget.

Sikkerhet for de reisende

-  Bane NOR valgte et tunnelkonsept med to atskilte tunnelløp og tverrforbindelse minst hver 500 meter basert på sikkerhet for de reisende gjennom den ferdige tunnelen, robusthet for togfremføringen og forhold knyttet til fremtidig drift og vedlikehold av jernbaneanlegget og tunnelen, forteller Anne Kathrine Kalager, Follobaneprosjektets prosjektleder for tunnelboring med TBM.

Kalager understreker hvor viktig det er at vedlikehold kan skje i et tunnelløp, mens tog kjører i det andre. Dersom det skjer en hendelse, gir det god sikkerhet å ha to atskilte løp med tverrforbindelser.

- Konseptet er i tråd med den standarden som benyttes for andre lange jernbanetunneler i Europa på banestrekninger som det er naturlig å sammenligne med Follobanen, fortsetter hun.

I den første og siste delen av hver tverrforbindelse brytes berget mekanisk etter at en har skåret ut en portal gjennom betongkledningen. Dette er en skånsom metode som ikke innebærer bruk av eksplosiver. Den midterste del av forbindelsen utføres med forsiktig konvensjonell sprengning. 33 av tverrforbindelsene har en lengde på 25 meter, mens det skal lages 12 spesialforbindelser rett  nord for Åsland som er 12 meter lange. Arbeidet med de 45 tverrforbindelsene skal ferdigstilles i løpet av 20 måneder.

 

Holder tidsplanen

Den største utfordringen med produksjonen av tverrforbindelsene er at det pågår mange aktiviteter i tunnelsystemet på samme tid. Derfor er det viktig at arbeidet koordineres med TBM-fremdriften, slik at betongringene som kler tunnelen innvendig ikke blir skadet, og at arbeidet tilpasses øvrig logistikk og aktivitet i de berørte tunnelløpene.

-  Vi er godt fornøyde med arbeidet og fremdriften av den første tverrforbindelsen. Vi var klar over at fjellet var krevende og hardt, men forarbeidet har vært grundig, og vi visste hva vi gikk til. Vi er optimistiske med tanke på produksjonen av de 44 neste tverrforbindelsene, og vi holder tidsplanen, sier prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella Joint Venture.  

TBM-produksjonen er også i rute, og det er nå boret 6 km tunnel. Alle de fire TBMene er i full drift, og løpene både mot Oslo og Ski drives kontinuerlig med utgangspunkt fra Åsland.

Krav til Follobanens lange tunnel:

•   Tett og sikker

•   Lang levetid, minst 100 år

•   Minst mulig vedlikehold av konstruksjonen og god tilkomst for vedlikehold av de jernbanetekniske installasjonene.

•   Få stengninger gir forutsigbart togtilbud

•   Minst mulig sjenanse for omgivelsene under bygging og i drift

 

 Den første delen av hver tverrforbindelse brytes mekanisk. Foto: Bane NOR.