Tunnelboring i gang for fullt

Follobanens to siste tunnelboremaskiner er døpt og tunnelboringen er nå også startet mot Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tunnelboremaskinen Anna fra Kloppa har fått sitt navn og er startet opp fra Åsland i retning Ski. Foto: AGJV

Den tredje tunnelboremaskinen (TBMen) er nå startet opp og i løpet av desember forlater den fjerde og siste maskinen Åsland, for å bore det andre løpet mot Ski. Nede i fjellanlegget på Åsland i Oslo ble de to siste tunnelboremaskinene døpt Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad tirsdag 15. november.

I høst startet de to første av Follobaneprosjektets fire tunnelboremaskiner boringen fra Åsland mot Oslo.

Drøyt halvannet år etter at Jernbaneverket startet samarbeidet med den spansk-italienske totalentreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) kan prosjektleder Anne Kathrine Kalager slå fast at TBM-delen av Follobaneprosjektet produksjonsmessig går svært bra.  

- Takket være godt samarbeid, god planlegging og betydelig innsats fra AGJV er prosjektet i rute og tunnelboringen i retning Ski starter som planlagt. Nå ser vi frem til å få alle de fire TBMene i produksjon, forteller Kalager.

Prosjektleder Anne Kathrine Kalager har døpt Follobanens to siste tunnelboremaskiner, Anna fra Kloppa og Magda Flåtestad.Bedre enn forventet
Tunnelboremaskinene har ennå ikke nådd områder med aller hardest fjell, men foreløpige beregninger viser at tunnelboremaskinene fra den tyske produsenten Herrenknecht takler de harde fjellforholdene bra og de holder god fremdrift. I begynnelsen av november hadde den første TBMen i retning Oslo, «dronning Eufemia», boret rundt 600 meter tunnel, mens «dronning Ellisiv» som ble startet opp noe senere, hadde boret over 300 meter.

Prosjektdirektør Fernando Vara i sammenslutningen Acciona Ghella JV kan bekrefte at tunnelboremaskinene har hatt en god start.

-  Nå starter den tredje tunnelboremaskinen i retning Ski. Så langt ligger boringen foran tidsplanen og produktiviteten er som forventet, så vi er godt fornøyd med fremdriften. Hovedfokus er alltid sikkerhet først. Så er viktige faktorer å opprettholde produktiviteten og å optimalisere logistikk, vedlikeholdsrutiner og produktivitet. Våre suksessfaktorer er et godt samarbeid med Jernbaneverket, god planlegging, innovasjon og et sterkt team med stor internasjonal kunnskap og erfaring.

TBMene skal etter planen ha en gjennomsnittlig fremdrift på 12 til 15 meter per døgn, noe som ser ut til å stemme bra med dagens drift. 

Tett oppfølging
Fire tunnelboremaskiner i drift og rundt 560 mennesker i arbeid på delprosjektet samtidig, er en stor arbeidsoperasjon som krever god planlegging og tett oppfølging. 

- Vi har store oppgaver foran oss også i tiden fremover. Vi vil fortsette å samarbeide tett med AGJV, og sørge for at alle rutiner blir fulgt og eventuelt ta initiativ til forbedringer underveis. Sikkerhet har alltid første prioritet og er det aller viktigste i den videre tunnelproduksjonen, fastslår Kalager.

Totalt har Follobaneprosjektet nå fullført litt over 30 prosent av arbeidet og ligger i gjennomsnitt innenfor planlagt tid og kost.

Follobanes tunnelboremaskiner:  

  • Fire TBMer skal drive to tunnelløp på 18,5 kilometer (total lengde for Follobanens tunnel er 20 km)
  • To TBMer borer nordover mot Oslo og to sørover mot Ski fra anleggsområdet på Åsland
  • TBMene er 150 meter lange og borer med en tunneldiameter på 9,96 meter
  • Den første TBMen, som startet boringen fra Åsland mot Oslo i september, er gitt navnet dronning Eufemia (dronning fra 1299 og gift med kong Håkon Magnusson)
  • Den andre TBMen startet boringen mot Oslo i oktober og er gitt navnet dronning Ellisiv (dronning fra 1046 og gift med Harald Hardråde)
  • Den tredje TBMen startet boringen fra Åsland mot Ski i november og er gitt navnet Anna fra Kloppa (lokal handelsmann og velkjent skikkelse i Kolbotn sentrum på 50-tallet)
  • Den fjerde TBMen starter boringen mot Ski i desember og er gitt navnet Magda Flåtestad (skysskar/fergemann fra Flåtestad gård som sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune)