Omfattende undersøkelse av integritet

Ingen av Follobanens entreprenører hadde dommer mot seg for økonomisk kriminalitet da kontraktene ble signert. Dommer de siste fem årene kunne fått betydning i prosjektets omfattende integritetsevaluering.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobaneprosjektet gjennomførte evaluering av alle selskaper og tilbud i prekvalifiserings-runden og før kontrakter ble inngått.

- Metodikken for dette representerer beste-praksis for virksomheter som Jernbaneverket utbygging bør kunne sammenligne seg med. Prosjektet har en mer omfattende integritetsvurdering enn det som hittil har vært brukt innen store utbyggingsprosjekter, sier Jan Vormeland, prosjektets leder for kontrakt og anskaffelser.

- Utenlandske og norske selskaper deltok i prekvalifisering og i anbudsrunder. Noen av de utenlandske og noen av de norske var, og er, under etterforskning for mulig korrupsjon i Norden og internasjonalt. Mange selskaper sliter med omdømmesaker og mistanker, opplyser Vormeland.

-Korrupsjon er et vanskelig tema blant annet fordi kriteriene for å kunne avvise selskaper ikke er helt klare. Hovedprinsippet er at det ikke er grunnlag for å avvise et selskap uten at det foreligger en rettskraftig dom, dvs. etter at eventuelle ankesaker er vurdert, sier prosjektdirektør Erik Smith i Follobaneprosjektet.

Aftenposten skriver i en artikkel at selskapet Acciona skal være siktet for økonomisk kriminalitet. Acciona konkurrerer om en norsk veikontrakt. Selskapet har en av kontraktene i Follobaneprosjektet, da som en del av sammenslutningen Acciona Ghella.

Tidlig ute
Follobaneprosjektet var det første av de store utbyggingsprosjektene som gjennomførte omfattende integritetsevaluering (også kalt due diligence-undersøkelse)før kontrakter ble inngått. Dette ble i hovedsak undersøkt i to deler: 
Finansiell evaluering: Analyse og evaluering av de økonomiske og finansielle kvalifikasjonskravene som JBV stilte til kandidatene, bl.a. selskapenes regnskap og finansielle rapportering, kredittrating, økonomisk ryggrad, garantier osv.)
Integritets due diligence: Prosjektet drøftet og vurderte problemstillinger rundt tilbyderne som kunne ha potensiale til å innvirke på selskapenes økonomiske styrke direkte eller indirekte. Dette gjaldt for eksempel pågående granskninger, tvistemål og andre omdømmerelaterte forhold. 

Aktuelt spørsmål
- Har sakene Acciona har vært involvert i påvirket vurderingene som ble gjort da Jernbaneverket skulle bestemme hvem som skulle bygge ut Follobanen? 

- Follobaneprosjektet sjekket, sammen med eksterne rådgivere, alle tilbydernes forretningsetikk og samfunnsansvar. Alle kjente forhold ble vurdert, men ingen av selskapene Jernbaneverket signerte med hadde rettskraftige dommer mot seg.  Jernbaneverket har også krevd selverklæring fra alle om dette, altså at det ikke forelå rettskraftige dommer.

- Før Follobaneprosjektets kontraktene ble tildelt totalleverandørene, ble selskapenes historie innen samfunnsansvar og forretningsetikk tatt inn i en helhetsvurdering. Hvis en av tilbyderne nylig var funnet skyldig i brudd på regelverk ville selskapet trolig blitt diskvalifisert, men vi ville utført detaljerte undersøkelser for å fastslå alvorlighetsgrad, tidspunkt og forbedringstiltak gjennomført av selskapet, sier Erik Smith.

Streng vurdering?
- Hvor strenge er Jernbaneverket og prosjektet i vurderingen av selskapenes samfunnsansvar og forretningsetikk?

- I forbindelse med prekvalifiseringen av selskaper og tildeling av kontrakter, har vi vært så strenge som lovverket åpner for. Ved å signere prosjektets kontrakter har alle leverandørene påtatt seg et ansvar for å følge norske lover og regler.  Dersom det skulle oppstå en alvorlig situasjon i Follobaneprosjektet har JBV anledning til å holde tilbake betaling og har i helt spesielle tilfeller anledning til å heve kontraktene. Våre leverandører vet at byggherren følger godt med og forventer å få oppfylt alle krav i kontraktene, også de som gjelder samfunnsansvar og forretningsetikk, fastslår Smith.

Følger opp entreprenørene
Follobaneprosjektet følger totalleverandørene tett opp når det gjelder samfunnsansvar og forretningsetikk. Prosjektets oppfølgingsregime, som er planlagt uavhengig av hvilke leverandører som ble valgt, omfatter blant annet: 

Kvartalsvis vurdering av leverandørenes finansielle styrke og deres status for etisk vandelDersom byggherre reagerer på noe, gjennomføres samtaler/intervjuer med leverandørenes konsernledelse. Prosjektet forventer tilgang til toppledelsen og ser at våre leverandører prioriterer dette.

Kvartalsvise styringskomitemøter med konsernledelsen. Som det første prosjektet i Jernbaneverket, har Follobaneprosjektet opprettet styringskomiteer med konsernledelsen for hver av stor-kontraktene. Eventuelle saker vedrørende etisk vandel er en del av det som blir diskutert.

Korrupsjon generelt
- Hvordan vurderes regelverket mer generelt når det gjelder korrupsjon?

- Korrupsjon er et vanskelig tema der kriteriene for avvisning av selskaper ikke er helt klare. Hovedprinsippet er at det ikke er grunnlag for å avvise uten at det foreligger en rettskraftig dom, dvs. etter at ankesaker er vurdert. Det ankes bestandig, sier Erik Smith.

- Videre er det uklart hvor lenge et selskap skal ha karantene dersom det foreligger rettskraftig dom og/eller hvilke tilstrekkelige tiltak som er gjennomført («self-cleaning»). Det utfordrende for byggherren er at dersom selskap blir avvist på feil grunnlag, kan selskapene klage på avgjørelsen og hele kontraheringsprosessen kan stanse opp. Når det gjelder store selskap som arbeider på flere forskjellige områder med forskjellige datterselskap, kan det også være uklart om korrupsjon innenfor et datterselskap skal få betydning for et annet datterselskap, forklarer Erik Smith i Follobaneprosjektet.