Nabovarsel: Transport og lagring av betongelementer

I forbindelse med byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski (Follobanen) produseres det et stort antall betongelementer på Åsland anleggsområde. Disse elementene skal monteres i tunnelen og vil utgjøre et vann- og frostsikkert betonghvelv.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På grunn av begrenset lagringskapasitet på anleggsområdet på Åsland, har entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture inngått en avtale om midlertidig lagring av en del av betongelementene på et industriområde i utkanten av Vestby. Transporten vil skje i en begrenset periode fra oktober til og med desember 2016. Betongelementene blir lagret på området i inntil to år før de transporteres tilbake til bruk i tunnelbyggingen. 

Hva slags arbeid skal gjennomføres?
Betongelementene skal transporteres på lastebil på E6 fra Åsland retning sydover, ta av på avkjørsel 16 og kjøre til industriområdet Stormåsan 42 i Vestby. Transporten foregår store deler av døgnet mandag til og med lørdag.

Jernbaneverket beklager ulempene dette kan medføre for naboer i området.  

Spørsmål?

Vennligst ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål.

  • Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Gro Haldis Elden i vanlig arbeidstid,
    tlf. 994 75 686, e-post follobanen@jbv.no  
  • Nabovakttelefon 459 75 212 etter klokken 16
  • Miljørådgiver Bente Gussiås Pladsen, tlf. 976 46 669, e-post follobanen@jbv.no