Nabovarsel og informasjonsmøte: Oppstart tunnelboremaskiner retning Ski

Den 7. november starter den tredje av i alt fire tunnelboremaskiner (TBM) arbeidet med å bore hoveddelen av Follobanens 20 km lange jernbanetunnel på strekningen Oslo - Ski. Jernbaneverket ønsker velkommen til informasjonsmøte på Kolben kulturhus onsdag 26. oktober kl. 18.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De to tunnelboremaskinene som skal bore sørover i retning Ski har fått navnene Anna og Magda. Det er nå sendt ut nabovarsel til beboere på Tårnåsen, Sofiemyr og Taralrud som kan bli berørt av arbeidene.

På denne strekningen er det ikke bebyggelse rett over traseen. Avstand til nærmeste bebyggelse i dette området varierer fra ca. 200-700 meter fra tunneltraseen. Naboer som bor i dette området vil kunne merke during fra tunnelboremaskinene, men det er ikke forventet at dette vil oppleves som en vesentlig plage. Arbeidet ved hvert nabolag vil i snitt vare to til tre uker for hver av de to maskinene. Jernbaneverket beklager eventuelle ulemper og vil ha tett kontakt med naboene i anleggsperioden.

Jernbaneverket inviterer beboere i dette området til informasjonsmøte den 26. oktober kl. 18. Møtet holdes på Kolben kulturhus (Festsalen i 3 etg.) i Kolbotn sentrum.

Hvilke arbeider skal gjennomføres?
De fire maskinene har utgangspunkt fra Åsland. To maskiner har nå startet opp og borer hvert sitt løp i retning Oslo, mens de to siste skal bore i retning Ski. Tunnelboremaskinene vil være i kontinuerlig drift for å få tunnelen raskt ferdig. Unntaket er driftsstans for å utføre jevnlig vedlikehold. Det er planlagt stopp av driften fra søndag morgen til mandag morgen.

Kart over den første delen av tunneltraseen i retning Ski. Illustrasjon: Jernbaneverket.

Les mer i nabovarselet under.