Nabovarsel: Oppstart av tunnelboremaskiner

Nabovarsel for oppstart av tunnelboremaskiner distribueres nå for området Bjørndal, Tårnåsen og Prinsdal. Oppstart av den første tunnelboremaskinen er 5. september. Onsdag den 17. august kl. 18 inviterer vi til nabomøte på Seterbråten skole.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Området Bjørndal, Tårnåsen og Prinsdal er det første området Follobaneprosjektet skal bore i nærheten av. På denne første strekningen er det ikke bebyggelse rett over traseen. Naboer som bor 200-500 meter unna vil kunne merke during fra tunnelboremaskinene, men det er ikke forventet at dette vil oppleves som en vesentlig plage. Arbeidet ved hvert nabolag vil i snitt vare to til tre uker for hver av de to maskinene.

Onsdag den 17. august inviterer Jernbaneverket og entreprenøren Acciona Ghella til nabomøte på Seterbråten skole. Møtet starter kl. 18, og vi ønsker naboer og interesserte velkommen! Hovedtema for møtet er oppstarten av tunnelboremaskinene, og det vil også bli gitt informasjon om beredskapsplass for Follobaneprosjektet ved Åsland. 

Mer informasjon finner du i nabovarselet.