Nabovarsel: Eksternt lager av betongelementer

Oppdatering: Jernbaneverket har mottatt en rekke henvendelser etter informasjonen om lagring av betongelementer i Enebakkveien 306 gikk ut. Jernbaneverket og entreprenøren vil på bakgrunn av de reaksjoner som har kommet fra lokalmiljøet vurdere bruk av dette lagringsområdet på nytt, og vil komme tilbake med mer informasjon til naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I forbindelse med utbyggingen av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski (Follobanen) produseres det et stort antall betongelementer på Åsland anleggsområde. Disse elementene skal monteres i tunnelen og vil utgjøre vann- og frostsikre ringer.

På grunn av begrenset lagringskapasitet på Åsland anleggsområde har nå entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture inngått en avtale om midlertidig lagring av noen av disse betongelementer på eiendommen Enebakkveien 306 v/Skeidar. Lagringen vil skje i en begrenset periode fra september til og med november 2016. 

Hvilke arbeider skal gjennomføres?
Betongelementene vil transporteres på lastebil på E6 fra Åsland til Oslo, ta av på avkjørsel 30, følge Lambertseterveien og deretter Enebakkveien ned til industriområdet i Enebakkveien 306. Det er planlagt å transportere om lag 1000 komplette ringer fordelt på ca. 2000 lastebiler i løpet av perioden. Det vil bli noe aktivitet på området for å klargjøre området for lagring.

 Hva vil du merke?
Transporten vil skje på lastebiler på dagtid på hverdager inkludert lørdager. Entreprenøren (Acciona Ghella JV) vil prøve å begrense transport på morgenen - og ettermiddagen, slik at ikke annen trafikk hindres. En mobilkran vil brukes til avlessing, og lagringen vil totalt sett vil innebære lite støy for naboene. 

Jernbaneverket beklager de ulemper dette kan medføre for naboer i området.   

Les mer i vedlagte nabovarsel.