Naboinformasjon: Åsland og Beveråsen

Det er sendt ut informasjon om aktivitetene ved Åsland anleggsområde til de nærmeste naboene. Aktiviteten på Åsland vil fremover karakteriseres som industriproduksjon i helkontinuerlig drift. Fra desember 2016 til mars 2019 vil det være høy aktivitet på anlegget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet på Åsland anleggs- og masselagringsområde går nå over i en ny fase. I begynnelsen av september startet den første av tunnelboremaskinene opp, og alle fire maskiner vil være i drift i innen årets slutt. Aktiviteten på Åsland vil fremover karakteriseres som industriproduksjon i helkontinuerlig drift. Fra desember 2016 til mars 2019 vil det være høy aktivitet på anlegget.

Jernbaneverket beklager de ulemper dette kan medføre for våre naboer.

På Åsland vil aktivitetene være massehåndtering, betong- og elementproduksjon samt transport til, fra og på anlegget. Det vil være aktivitet på anlegget 24 timer i døgnet, med redusert aktivitet på hverdager etter kl. 23 og på søndager.

Det er sendt ut to ulike versjoner av nabovarselet til de nærmeste naboene på Åsland, og til naboene på Beveråsen som ligger noe lenger fra anlegget. Du kan lese begge versjonene under.