Hva skjer ved riggområdet på Åsland?

Fra Åsland settes fire tunnelboremaskiner i drift i løpet av høst/vinter 2016. Anleggsområdet med fabrikker, bolig- og kontorrigger med mer står klart.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oversiktsbilde over Follobanens riggområde på Åsland. Kilde Jernbaneverket.

Tunnelboremaskinene, spesiallaget for det harde norske fjellet inne i Ekebergåsen, er 150 meter lange, veier 2400 tonn og har diameter på 9,96 meter. Hver maskin skal i snitt bore 12 til 15 meter i døgnet.

Tunneltraseen mellom Ekeberg og Langhus skal gå mellom 21 til 160 meter under bakken og tunnelen får stort sett svært god overdekning.

Hva skjer på Åsland?
På anleggsområdet monteres tunnelboremaskinene utover sommeren og høsten. Samtidig produseres betongelementer
som skal kle tunnelen innvendig. Noe av steinmassen som tas ut fra tunnelen blir gjenbrukt i produksjonen. Resten blir brukt til terrengoppfylling på Åsland eller kjørt ut til godkjente deponier, dersom det ikke gis tillatelse til utvidet oppfylling på Åsland.

Det blir nytt åpent møte for naboer på Åsland, Bjørndal og Prinsdal siste uke i august.