Dronninger har startet fjellknusing

Statsminister Erna Solberg har døpt Follobanens to første tunnelboremaskiner, dronning Eufemia og dronning Ellisiv. Den første av de fire fjellknuserne er samtidig startet opp av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dermed er boringen av Nordens lengste jernbanetunnel i gang. Follobaneprosjektets gigantmaskiner er oppkalt etter markante kvinner med tilknytning til norsk historie og Follobanens nye trasé. De fire 150 meter lange tunnelboremaskinene er gitt kvinnenavn, i tråd med tunnelbransjens navnetradisjoner.

"Jeg døper deg dronning Eufemia og ønsker deg en trygg reise", sa statsminister Erna Solberg.

Dypt inne i fjellet

Dåpen ble foretatt i den store monteringshallen, en kilometer inne i tunnelanlegget på Åsland i Oslo. Maskinene som skal bore fra Åsland anleggsområde til hovedstaden, har fått navn etter Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv. De to som skal bore fra Åsland til det nye kollektivknutepunktet i Ski, er oppkalt etter handelsreisende Anna fra Kloppa og fergemann Magda Flåtestad. (Se mer informasjon om navnene under.) Alle tunnelboremaskinene, hver på ca. 2400 tonn, tar i løpet av året fatt på arbeidet med å bore til sammen 18,5 kilometer av den totalt 20 kilometer lange tunnelen.  Hver maskin skal bore ca. ni kilometer tunnel for det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Megaprosjekt i ny fase
Med ca. 90 gjester og ansatte til stede, trykket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på startknappen for gigantmaskinen, Dronning Eufemia.  I tillegg deltok blant andre representanter for kommunene som er vertskap for Follobanen, ambassadører for Italia og Spania, representanter for Jernbaneverket og for totalentreprenøren Acciona Ghella Joint Venture, som har kontrakten for tunnelboring med TBM. 

- Vi er imponert over alt arbeidet som er utført på Åsland siden kontrakt ble inngått med Acciona Ghella i mars 2015. Takket være solid innsats fra hovedentreprenøren og underentreprenørene, er prosjektet godt i rute. Vi går nå inn i en ny fase og oppstarten av denne første tunnelboremaskinen er en svært viktig milepæl for prosjektet og for Jernbaneverket, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

- Det er nå det virkelig begynner, understreker prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella Joint Venture. - Vi har forberedt oppstarten av TBM-boringen i 1,5 år, og jeg er stolt av at vi nå, som planlagt, kan ta fatt på selve tunnelboringen. Vi har et godt samarbeid med Jernbaneverket og et sterkt internasjonalt team, kombinert med norske ledere og leverandører, sier Vara.

Viktig suksessfaktor
Tunnelboremaskinene er spesialkonstruert for tunneldriving i hardt, norsk fjell inne i Ekebergåsen.  De er laget ved fabrikken Herrenknecht i Tyskland, fraktet til Norge i deler og satt sammen igjen i fjellhallen på Åsland. Fra det store anleggsområdet på Åsland skal alle de fire maskinene betjenes frem til boringen etter planen er ferdig mot slutten av 2018. På Åsland arbeider norske og utenlandske underentreprenører og leverandører som har kontrakter med  totalentreprenøren for denne delen av Follobanen; Acciona Ghella. Et bredt spekter av nasjonaliteter er representert.

Navnevalg
Jernbaneverket har, sammen med en liten og effektiv navnekomité, valgt å gi tunnelboremaskinene navn etter markante kvinner som viste mot og driftighet i sin samtid i Norge. Navnene, som er skrevet på maskinene som skal bore mot Oslo, er valgt for å markere tilhørigheten til «Kongens by» og til Oslo Middelalderpark. Navnene på de to maskinene som skal bore mot Ski er oppkalt etter to driftige kvinner som levde sine liv i Follo.

Dronning Eufemia er en av de to TBM'ene som skal bore i retning Oslo. I går startet hun arbeidet.

Dronning Eufemia: Maskin nr. 1 borer fra Åsland til Oslo
Eufemia var dronning fra 1299 og gift med kong Håkon Magnusson. Eufemia ble ektet til Håkon i Mariakirken i Oslo. Ruiner av Mariakirken er i dag en del av Oslo Middelalderpark. Den nye Follobanen skal gå i en overbygd tunnel (kulvert) under en del av parken.

Dronning Ellisiv: Maskin nr. 2 borer fra Åsland til Oslo
Ellisiv var dronning fra 1046 og gift med Harald Hardråde. Hun var russisk prinsesse og ble omtalt av Snorre Sturlason som Ellisiv Jarisleivsdatter. Harald tvang nevøen sin, kong Magnus, til å dele riket med seg og da Magnus døde kort tid etter ble Harald enekonge av Norge og Danmark.

Anna fra Kloppa: Maskin nr. 3 borer fra Åsland til Ski
Anna var handelsreisende og en velkjent skikkelse i Kolbotn sentrum på 50-tallet. Hver dag gikk Anna fra husmannsplassen Kloppa nær Taraldrud om lag 4-5 km inn til sentrum av Kolbotn for å selge egg og melk fra en karakteristisk fiskekjelke. Veien fra Kloppa til Kolbotn krysser Follobanens trasé.

Magda Flåtestad: Maskin nr. 4 borer fra Åsland til Ski
Magda var skysskar/fergemann fra Flåtestad gård og sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune, en viktig kirkevei mellom øst og vest opp til Svartskog kirke i Oppegård. Et skuespill om Magda Flåtestad ble fremført høsten 2015 i anledning Oppegård kommunes 100-års jubileum.

Alle foto: Foto: Nicolas Tourrenc/AGJV