Dronning Ellisiv starter tunnelboringen

Tunnelboremaskinen «Dronning Ellisiv» har nå startet tunnelboringen mot Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

The four tunnel boring machines in the Follo Line Project strated drilling in autumn of 2016. Photo: Cato Mørk / AGJV

- Med oppstart av den andre tunnelboremaskinen går vi inn i en ny fase i tunnelbyggingen mot Oslo. I rundt to år fremover vil de to nordgående maskiner bore og bygge den dobbeltløpede tunnelen mot Oslo, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture, selskapet som bygger hoveddelen av tunnelen i Follobanenprosjektet, på oppdrag fra Jernbaneverket.

En tunnelboremaskin (TBM) er en maskin som borer ut tunnel, monterer betongelementer og samtidig frakter bort de utgravde steinmassene via et transportbånd. «Dronning Ellisiv» ble døpt 5. september av statsministeren Erna Solberg. Sammen med «Dronning Eufemia», vil den bore 9 km av den dobbeltløpede tunnelen mellom Oslo og byggeplassen på Åsland, sør for Oslo sentrum. «Dronning Eufemia» ble startet i september og har snart boret 300 meter tunnel.

I løpet av høsten vil to andre maskiner starte tunnelboring sørover, mot Ski. Hver av de fire tunnelboremaskinene er 150 m lange, veier ca. 2400 tonn, har et borhode på 9,96m, og vil bore omtrent 9 kilometer tunnel hver.

Follobaneprosjektet er det største infrastrukturprosjekt i Norge. Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) bygger den største delen av tunnelen i prosjektet på vegne av Jernbaneverket. Tunnelen vil bli på ca. 20 km og blir Nordens lengste jernbanetunnel når det er ferdigstilt ved utgangen 2021.

Dronning Ellisiv er den andre av de to tunnelboremaskinene som borer i retning Oslo. Her er hun ved utgangspunktet, dypt nede i fjellet ved anleggsområdet på Åsland. Foto: AGJV.

Om navnet: Dronning Ellisiv

En navnekomité og Jernbaneverket valgte å gi tunnelboremaskinene navn etter markante kvinner som viste mot og driftighet i sin samtid i Norge. Navnene på maskinene som går mot Oslo er valgt for å markere tilhørigheten til «Kongens by» og til Oslo Middelalderpark.

Ellisiv var dronning fra 1046 og gift med Harald Hardråde. Hun var russisk prinsesse og ble omtalt av Snorre Sturlason som Ellisiv Jarisleivsdatter. Harald tvang nevøen sin, kong Magnus, til å dele riket med seg og da Magnus døde kort tid etter ble Harald enekonge av Norge og Danmark.