Informasjonsbrev Åsland sommer 2018

Bane NOR ønsker å gi informasjon og siste nytt til naboer ved Follobanens anleggsområde på Åsland.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. 

Produksjonen i tunnelen og betongelementer
De fire tunnelboremaskinene har nå boret 28 km av totalt 36 km tunnel. Det betyr at 78% av hoveddelen av den lange tunnelen mellom Oslo og Ski i Follobanen, er ferdig produsert. I løpet av september vil de to tunnelboremaskinene som borer nordover i retning Oslo, gjøre seg ferdig. De to maskinene som borer sørover i retning Ski, vil bli ferdig med jobben i løpet av 2019. I fabrikkanlegget som ligger på Åsland produseres betongelementene som kler tunnelen innvendig. Nesten 90% av elementene er nå ferdigprodusert.

Se også nyhetsbrevet om hele Follobaneprosjektet.

Flere har kanskje lest om brannen som oppsto i et spesialkjøretøy i den nordre delen av tunnelen. Etter brannen den 8. juni, er det utført granskning av årsak, gjennomgang av øvrige kjøretøy og nødvendig utbedringsarbeid.

Alle de fire tunnelboremaskinene startet opp igjen denne uken.

Massetransport og støy
Det blir ikke massetransport ut av anleggsområdet på Åsland, og støybildet fra anleggsområdet vil være det samme som tidligere. Det er noe innkjøring av masser fra Oslo sentrum som legges ut på deponiområdet rett bak anleggsområdet. Denne transporten skjer på lørdager mellom kl. 08-16.

Planlegging av ferdigstillelse av beredskapsplassen
Som naboer på Beveråsen allerede er orientert om bygges det en beredskapsplass for Follobanen i tilknytning til snødeponiet, ved avkjøringen til E6. Sprengning av en tunnelforbindelse fraberedskapsplassen og ned til tunnelanlegget er allerede gjennomført. Det pågår planlegging i forhold til resten av arbeidet med beredskapsplassen, men det er foreløpig ikke gitt klarsignal til oppstart. Det arbeides med å få på plass nødvendige tillatelser fra Oslo kommune og Statens Vegvesen. De nærmeste naboene vil få informasjon i postkassene om arbeidet.

Annet arbeid på Åsland anleggsområde
Skogfjerning og arbeid med utvidelse av deponiområdet vil pågå fra uke 25. Av hensyn til tidsplanen vil det være produksjon på Åsland gjennom sommeren.

Ta kontakt med oss

Dersom du har spørsmål til anleggsarbeidet ber vi deg ta kontakt med oss.

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Gro Haldis Elden
    Tlf: 477 94 866, e-post: follobanen@banenor.no.
  • Etter arbeidstid: kontakt oss på e-post og vi vil svare neste arbeidsdag.
  • Ved henvendelser som haster kan du ringe nabovakttelefon 459 75 212 mellom kl. 16-22 på hverdager og kl. 11-16 i helgene.

Følg oss på Facebook og prosjektets nettsider