Nabovarsel / Neighbor Notification Åsland & Bjørndal

Nabovarsel for anleggsarbeid ved Åsland og Bjørndal / Neighbor Notification concerning construction work at Åsland and Bjørndal

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Informasjon til beboere på Bjørndal og Åsland
Fra juli 2017 til og med desember 2017 vil Bane NOR utføre anleggsarbeid ved Åsland og Bjørdal. Det skal bygges en adkomsttunnel til Follobanen og Bane NOR ønsker med dette nabovarselet å informere om at man vil kunne merke boring, pigging og sprenginger i denne perioden. Bane NOR beklager ulempene dette medfører. Vennligst se nabovarselet (se vedlegget nederst på siden) for mer informasjon.

Information to residents at Bjørndal and Åsland
Bane NOR will carry out construction work at Åsland and Bjørndal from July 2017 until December 2017. A permanent access tunnel to the Follo Line will be constructed and Bane NOR would like to inform all neighbors. You may notice drilling, scaling and blasting during the construction period. Bane NOR apologizes for any inconvenience this may cause. Please see the neighbor notification (see attachment below) for more information.