Presentasjoner fra nabomøte

Presentasjonene fra nabomøtet på Åsland den 2. mars er nå lagt ut.

Naboer og grunneiere hadde funnet veien til informasjonsmøte på Åsland i går. Tema for møtet var status og fremdrift for anleggsarbeidene på Åsland, og var en oppfølging av møtet fra 18. november i fjor.

Jernbaneverket takker for engasjementet og tilbakemeldingene under møtet. Innspill fra salen vil bli fulgt opp, blant annet når det gjelder feilkjøring i Maurtuveien.

Presentasjonene ligger tilgjengelig til høyre i denne saken. Mer informasjon om anleggsarbeidene på Åsland kommer i neste nyhetsbrev som sendes ut tirsdag den 5. april. 

Prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket forteller hvordan anleggsområdet på Åsland vil se ut når det står ferdig over sommeren. Foto: Acciona Ghella.