Informasjonsbrev Åsland desember 2016

Informasjon om Åsland anleggsområde for desember 2016.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket (JBV) ønsker å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Sammen med vår entreprenør Acciona Ghella, er vi opptatt av å tilrettelegge for at ulempene blir så små som mulig under den omfattende anleggsvirksomheten. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren, og formidler gjerne beskjeder og innspill. Dette er det siste nyhetsbrevet som vil bli distribuert på e-post. Denne tjenesten vil fra januar 2017 bli erstattet av abonnement på nyhetsvarsler via våre nettsider. Meld din interesse på: www.jernbaneverket.no/follobanennyheter

Full TBM-produksjon ved Follobanen
Den fjerde og siste tunnelboremaskinen, Magda Flåtestad, startet sin ferd i retning Ski i forrige uke. Dermed er alle fire TBMer i drift og tunnelboringen i gang for fullt. Det er beregnet at boringen vil ta rundt to år, og i etterkant vil det monteres skinner, kjøreledning og annet teknisk utstyr. Les mer på prosjektets nettside

Santa Barbara vokter over tunnelarbeiderne
Søndag 4. desember feiret rundt  200 ansatte i Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), Jernbaneverket og samarbeidspartnere skytshelgenen Santa Barbara på anleggsområdet. Santa Barbara er skytshelgen for yrkesgrupper som jobber med eksplosiver, som i tunnelbygging. Hun blir hedret årlig og en egen skulptur av Santa Barbara er plassert i tunnelen på Åsland.

Se tunnelboremaskinenes  fremdrift

Fra Jernbaneverket til Bane NOR
Fra 1. januar 2017 erstattes Jernbaneverket med Jernbanedirektoratet og det nye statsforetaket Bane NOR SF. Bane NOR vil få ansvaret for blant annet drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur.
Les mer på Jernabaneverkets nettsider.

Støybildet fremover
Det er kontinuerlig drift av fabrikken og støybildet vil være omtrent slik det har vært de siste ukene. Dette innebærer betongelementproduksjon, transport og utlegging av masser. Nå begynner entreprenøren  å kjøre tunnelmasser ut fra anlegget til eksterne mottak. Dette vil medføre noe økt lastebiltransport på dagtid. Boliger i nærheten av tunnelboremaskinene vil kunne oppleve å høre during fra TBMene i drift.

I juleferien vil det bli liten eller ingen aktivitet på anlegget (se informasjon under). 

Juleferie på Åsland
Det blir redusert aktivitet i anleggsarbeidet på Åsland fra 23. desember til og med 2. januar. Det vil bli utført noe nødvendig vedlikehold og veiarbeid på anlegget. Produksjonen nede i tunnelen stanses 23. desember og starter opp 3. januar, mens produksjonen i betongfabrikkene først starter opp igjen 9. januar. Vi ønsker alle våre naboer en fredfylt jul, og takker for tålmodigheten med de ulemper noe av anleggsarbeidet medfører.

Utfører tiltak: Vannkvalitet i Gjersrudtjern
Fylkesmannens miljøavdeling har vært bekymret for vannkvaliteten i Gjersrudtjern, og har kontaktet Jernbaneverket. Saken ble omtalt i et innslag på NRK Østlandssendingen nylig. Den reduserte vannkvaliteten skyldes at nitrogen fra sprengstein vaskes ut, og dette kan i verste fall føre til oppblomstring av alger. 

90% av mengden stein fra sprengningsaktivitet er allerede hentet ut. Hovedarbeidet fremover skjer med tunnelboremaskiner - en tunneldrivemetode der vi ikke bruker sprengstoff – derfor inneholder disse steinmassene heller ikke nitrogen. Når det gjelder den sprengsteinen som allerede er deponert, ser vi allerede tendens til at nitrogenavrenningen avtar over tid, og vi forventer ytterligere reduksjon utover i 2017. Dette gjør at vi forventer forbedring av vannkvaliteten i Gjersrudtjern og tilførselsbekkene. 

Henvendelser etter kl. 16 – ring nabovakttelefon
Det er opprettet en nabovakttelefon-tjeneste for alle naboer nær Follobanens trasé. Telefonen betjenes av nabokontaktene i prosjektet, og du vil alltid treffe en av oss. Telefonnummeret er 459 75 212.

Motta nyhetsvarsel fra Follobaneprosjektet!
Hva skjer når og hvor i Follobaneprosjektet? Registrer din e-postadresse og få nyheter fra prosjektet direkte til din innboks. Du kan velge mellom å få oppdatering med det samme det legges ut en nyhet på prosjektets nettsider eller en ukentlig oppsummering, og du kan også velge å motta nyheter fra hele eller deler av prosjektet.  Denne tjenesten vil fra 2017 erstatte nyhetsbrevene fra Åsland anleggsområde. Derfor er det lurt å melde seg på tjenesten allerede i dag for å holde deg oppdatert. For deg som tidligere har abonnert på nyheter fra Åsland er det valget Tunnel Ekeberg – Langhus (TBM) som er mest aktuelt.

Påmelding: www.jernbaneverket.no/follobanennyheter

Sms-varsling om sprengning
Sprengningsaktiviteten av tverrforbindelsene mellom hovedløpene av tunnelen som nå pågår i Grønliåsen vil  bli utført på dagtid fram til kl. 18. Fordi aktiviteten er sterkt redusert har Jernbaneverket vurdert at det ikke er behov for å sende ut SMS-varsling i forkant av hver salve. Dersom du ønsker informasjon om sprengningsarbeidene kan du ta kontakt med nabokontakten (se informasjon under).

 Kontaktinformasjon Jernbaneverket
- Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt, Gro Haldis Elden: 
e-post follobanen@jbv.no, telefon 99 47 56 86 i vanlig arbeidstid. Nabovakttelefon 459 75 212 etter klokken 16.   
- Byggeleder støytiltak Åsland, Ingar Melby: 
e-post ingar.melby@jbv.no, telefon 994 28 877.
- Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Fakta om Follobanen
Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen