Om delprosjektet

Follobanen og Østfoldbanen skal sammen legge til rette for et bedre og mer effektiv togtilbud mellom Oslo og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde av nye Ski stasjon. Illustrasjon: Jernbaneverket.

Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski og bygging av nye Ski stasjon.

  • På dagstrekningen nord for Ski oppgraderes den eksisterende Østfoldbanen og det bygges tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser, støyskjermer m.m.
  • På nye Ski stasjon blir sporområdet utvidet til seks spor og det bygges en ny og større Nordbyveien bro
  • Det er det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. som utfører arbeidene med denne delen av Follobaneprosjektet, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre
  • Arbeidene i Ski er planlagt ferdig i 2022.