Om delprosjektet

Follobanen og Østfoldbanen skal sammen legge til rette for et bedre og mer effektiv togtilbud mellom Oslo og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

  • Dagsonen: På dagstrekningen nord for Ski oppgraderes den eksisterende Østfoldbanen og det bygges blant annet tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser og støyskjermer.
  • Ski stasjon: På Ski stasjon utvides sporområdet til seks spor. Vestsiden av stasjonen, med fire spor, åpnet for trafikk 24. august 2020. Trafikk fra hele nye Ski stasjon gjennom den lange tunnelen og inn til Oslo S vil skje fra og med desember 2022.
  • Vendespor sør for Finstadtunnelen: Sør for Ski stasjon bygges støyskjermer og et nytt vendespor for Follobanen.

Nye Ski stasjon er tegnet av LPO arkitekter.
Det er det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. som utfører arbeidet med delprosjekt Ski, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre.