Om delprosjektet

Follobanen og Østfoldbanen skal sammen legge til rette for et bedre og mer effektiv togtilbud mellom Oslo og Ski. Ski blir et regionalt knutepunkt når Follobaneutbyggingen står ferdig.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Godt integrert i bystrukturen vil det nye stasjonsområdet i Ski bidra til et fornyet og moderne sentrumsområde med blant annet to store åpne reisetorg og en stasjonspark. Stasjonsområdet blir godt tilrettelagt for reisende med parkeringsområde, 1000 sykkelparkeringsplasser (hvorav halvparten av disse er under tak) og ny bussterminal i umiddelbar nærhet til stasjonen.

Delprosjektet jobber i hovedsak med:

  • Dagsonen: På dagstrekningen nord for Ski oppgraderes den eksisterende Østfoldbanen og det bygges blant annet tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser og støyskjermer.
  • Ski stasjon: På Ski stasjon utvides sporområdet til seks spor. Vestsiden av stasjonen, med fire spor, åpnet for trafikk 24. august 2020. Trafikk fra hele nye Ski stasjon gjennom den lange tunnelen og inn til Oslo S vil skje fra og med desember 2022.
  • Vendespor sør for Finstadtunnelen: Sør for Ski stasjon bygges støyskjermer og et nytt vendespor for Follobanen.

Nye Ski stasjon er tegnet av LPO arkitekter.
Det er det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) som utfører arbeidet med delprosjekt Ski, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre.