Varsel om beredskapsøvelse i Roåstunnelen (Langhus)

Lørdag 14. mai skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i Roåstunnelen. Øvelsen vil foregå fra kl. 10:00 til 13:00. Bane NOR skal øve sammen med Follo Brannvesen IKS.

14. mai skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i Roåstunnelen (Illustrasjon: Bane NOR)

Politi og redningsetatene vil være observatører og det kan derfor bli en del utrykningskjøretøy i området i dette tidsrommet. Det vil kunne observeres røyk fra tunnelen. Røyken er ufarlig teaterrøyk.

Hensikten med beredskapsøvelsen er å teste beredskapen dersom en uønsket hendelse oppstår inne i en tunnel. Øvelsen er en del av Follobaneprosjektets rutinemessige beredskapsaktiviteter med nødetatene.

Øvelsen skjer 14. mai, kl. 10:00 til ca. kl. 13:00.

Det skal blant annet øves på et scenario som innebærer bruk av røyk, dette er ufarlig teaterrøyk. Hendelsen som det øves på foregår inne i tunnelanlegget, men det vil være utrykningskjøretøyer i området. Øvelsen vil ikke påvirke togtrafikken, da det er en togfri periode på jernbanen i dette tidsrommet og ingen ordinær trafikk.

Kontaktinformasjon:

Beredskapsleder Follobaneprosjektet/Bane NOR: Jan Ingvald Backer,  tlf. 993 12 303

Kommunikasjon/samfunnskontakt Bane NOR: Mari Aa. Rjaanes, , tlf. 977 47 762

Bane NOR pressevakt: tlf. 916 56 565