Arbeid på jernbanen i oktober

Bane NOR skal i helgen 16.-17. oktober utføre viktig anleggsarbeid i Ski i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken. Skal du ut å reise i denne perioden, sjekk vy.no for alternativ transport.

Det skal i helgen 16.-17. oktober utføres arbeid både på jernbanen og Ski stasjon. Foto: Bane NOR

Arbeid i Ski

Bane Nor skal i helgen 16.-17. oktober utføre skinnesliping fra sør for Endsjø gård til Ski stasjon. Dette arbeidet vil innebære støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støybelastningen ikke vil være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg med en hastighet på ca. 10-14 km/t. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen er mellom 62 og 72 dBA. Arbeidet vil utføres lørdag 16. oktober kl. 01.00 til 07.00 og lørdag 16. oktober kl. 22.00 til søndag 17. oktober 07.00. Ved Ski stasjon vil det også være ordinært anleggsarbeid og bruk av skinnegående maskiner på dagtid både lørdag og søndag. Dette er ikke støyende arbeid.

Hva er skinnesliping?

Sliping forbedrer kvaliteten på sporet og øker levetiden til skinnene. Dette gjøres for å redusere støyen fra togskinnene når togene passerer. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves som litt annerledes enn vanlig, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken enn før slipingen.

Nye Follobanen

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres arbeidet i helgen mens det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av perioden med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter perioden. Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Avbøtende tiltak for berørte naboer

Naboer til jernbanen, som vil bli berørt av støyende arbeid vil bli varslet pr. sms.
Dersom du mottar en slik melding og ønsker å benytte deg av tilbud om alternativ overnatting, du registrere deg innen 13. oktober, med tilsendt kode, her: https://tinyurl.com/6h39fh76.
Benytt skjemaet: «Støyande arbeid og førespurnad om alternativ overnatting». Vi behandler din henvendelse innen 48 timer, og ber om forståelse for dette.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: kundesenter@banenor.no, eller ring Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00.

Du kan også kontakte Follobaneprosjektet ved å sende en e-post til: follobanen@banenor.no eller ringe vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.