Kontaktpersoner

Follobaneprosjektet legger stor vekt på god samfunnskontakt. Vennligst se kontaktpersoner under. Ved henvendelser fra naboer etter klokken 16:00: send oss en mail til follobanen@banenor.no. Haster det, kan du ringe nabovakttelefon på 459 75 212 (hverdager 16:00-22:00 og helg 11:00-16:00 - merk; ikke SMS).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bilde av Kathrine Kjelland
Kathrine Kjelland
Kommunikasjonssjef
913 98 178
Bilde av Mari Aanensen Rjaanes
Mari Aanensen Rjaanes
Senior kommunikasjonsrådgiver
977 47 762
Bilde av Trond Indrebø Hovland
Trond Indrebø Hovland
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Tunnel Ekeberg - Langhus
477 94 866 (8 til 16)
Bilde av Stian Westin
Stian Westin
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Oslo S
484 20 019 (8 til 16)
Bilde av Jacob Kielland Haug
Jacob Kielland Haug
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt - Ski
948 58 834 (8-16)

Besøksadresser

Follobaneprosjektet har kontor flere steder:

  • Prosjektledelse og administrasjon:  Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt innføring Oslo S, delprosjekt tunnel drill & blast og Jernbaneteknikk: Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt tunnel TBM: Åsland anleggsområde (Sluttstykket 2)
  • Delprosjekt Ski: Langhusveien 77 i Ski.

Bane NOR
Postadresse: Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.
Sentralbord: 05280
E-post