Kontaktpersoner

Bane NOR/Follobaneprosjektet legger stor vekt på god samfunnskontakt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NORs pressetelefon

Døgnåpent alle dager
tlf.: 916 56 565

Vennligst ikke send sms. Telefonen viderekobles og da mottar vi ikke meldinger.

Prosjektets nabotelefon

Prosjektets nabotelefon er betjent mandag-fredag kl. 09:00-15:00: 
tlf.: 459 75 212

Vennligst ikke send sms. Telefonen viderekobles og da mottar vi ikke meldinger.

e-post: follobanen@banenor.no  

Kommunikasjonsteam tilknyttet Follobaneprosjektet

KATHRINE KJELLAND
913 98 178
MARI AANENSEN RJAANES
977 47 762

Bane NORs sentralbord

Tlf.: 05280

Betjent mandag-fredag kl. 8.00-15.45.

Besøks- og postadresse

Follobaneprosjektet har kontor flere steder:

  • Prosjektledelse og administrasjon:  Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt innføring Oslo S, delprosjekt tunnel drill & blast og Jernbaneteknikk: Bispegata 13 i Oslo
  • Delprosjekt tunnel TBM: Åsland anleggsområde (Sluttstykket 2)
  • Delprosjekt Ski: Langhusveien 77 i Ski.
  • Postadresse Bane NOR: Postboks 217 Sentrum, 0103 Oslo.