Støyende arbeider på Ski stasjon i pinsehelgen

Ski stasjon stenges for togtrafikk fra og med lørdag 11. juni kl. 13:30 til og med søndag 12. juni kl. 13.00. NSB skal kjøre buss for tog i denne perioden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flere enheter i Jernbaneverket er involvert i helgens arbeidsoppgaver på Ski stasjon. I løpet av knappe 24 timer skal vi blant annet fjerne gamle kabler og legge ut nye gjennom betongkanaler og kummer. Det skal også fylles på med ny ballastpukk under svillene på stasjonen og nord for den. I tillegg skal Hafslund arbeide med en 50kv høyspentlinje som krysser jernbanesporene.

Det kan bli en del støy i helgen på grunn av spuntarbeider. Spunt er lange stålplaner som slås eller vibreres ned i bakken for å sikre grunnen under jernbanesporene før man graver. Vi skal etablere en 50 meter lang spuntvegg midt på stasjonen. I framtiden skal vi grave på samme område for å kunne bygge nye hensettingsspor.

- Vi har forberedt oss grundig og har med oss kompetente entreprenører. På listen har vi mange arbeidsoppgaver som skal utføres på en kortvarig togfri periode, og vi har forberedt oss godt for jobben, sier Martin Skipperud, byggeleder for jernbaneteknikk på Ski stasjon.