Helgearbeider Ski stasjon

Helgen 25.-26. september stopper togtrafikken på Ski stasjon i nesten ett døgn. Viktige jernbanetekniske arbeider står for tur denne gangen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er lagt opp til nattarbeider på Ski stasjon under arbeidshelgen 25.-26. september, men disse vil ikke være sjenerende for de nærmeste naboer.

Fra og med lørdag 25. september kl. 13:30 til og med søndag 26. september kl. 13:00, stopper togtrafikken. NSB vil kjøre buss for tog i denne perioden. Les mer om dette i saken til høyre. Under bruddet skal det jobbes døgnkontinuerlig med diverse signal- og jernbanetekniske arbeider i forbindelse med kabelomleggingen på stasjonen.

- Vi har lagt inn mange kilometer med nye signal- og strømkabler mens det har vært trafikk på stasjonen. Men vi trenger å skjøte kablene sammen og koble dem til eksisterende infrastruktur på stasjonen. Dette er møysommelig arbeid som krever stans i togtrafikken, sier Martin Skipperud, byggeler for jernbaneteknikk.

Regionen forbereder til vinteren
En god del av kablene som legges om og kobles sammen tilhører ikke Jernbaneverket, men private leverandører av strøm og telefontjenester. Dette samordnes og utføres samtidig av Jernbaneverket for å spare tid og ressurser.

I tillegg til jernbanetekniske arbeider, skal det monteres snøbeskyttelse langs sporvekslene nord for stasjonen. Såkalte snøskydd skal sørge for at snø og is holder seg unna skinnegangen, noe som vil bidra til økt driftsikkerhet om vinteren.

Dette skal utføres på Ski stasjon til helgen:

- Trekke og koble nye signal- og strømkabler
- Etablere betongfundamenter mellom jernbanesporene
- Montere snøbeskyttelse for sporveksler ved Waldermarhøyveien
- Legging av nye kabler langs plattform 1