Rydder opp på Ski stasjon

I løpet av høsten skal den sørlige enden av Follobanen bli like ryddig som den var før vi startet våre anleggsarbeider. Entreprenør Sarpsborg Park & Anlegg er godt i gang med jobben.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Behovet for sykkelparkering på Ski stasjon er stort, sier Bjørn Mindrebøe, assisterende byggeleder. Sykkelskurene skal være tilbake i løpet av noen få uker.I medio juli vendte anleggsmaskinene tilbake til Ski stasjon. Men denne gangen skal de ikke grave, de skal tilbakeføre. Det skal ikke trekkes kabler gjennom plastrør, det skal beplantes. Det skal i det hele tatt ikke fjernes noen ting. Stasjonen skal bare friskes opp for de reisende.

Anleggsarbeidene på Ski stasjon startet våren 2010. Jobben dreide seg hovedsakelig om å rydde unna eksisterende kabler i stasjonsområdet og stabilisere grunnen under jernbanesporene. Dette medførte midlertidige endringer som påvirket tilgjengeligheten for de reisende.

Men nå skal hverdagen for de reisende bli lettere. Kontrakten for etterarbeider på Ski stasjon med Sarpsborg Park & Anlegg ble signert i begynnelsen av sommeren og har en kostnad på 2,6 millioner.

- Sarpsborg Park & Anlegg har fått mange små oppgaver. Blant annet skal de asfaltere plattformene, utbedre gangveier og reetablere sykkelskurene, forteller Bjørn Mindrebøe, assisterende byggeleder på Ski stasjon.

Listen av arbeidsoppgaver er imidlertid lenger. Den inkluderer blant annet:

  • Asfaltering av plattformer og parkeringsplass ved politihuset
  • Asfaltering av parkeringsplass ved Ski storsenter
  • Utbedring av gangveier rund hele stasjonen
  • Reetablering av sykkelparkering
  • Reetablering av blomsterbed og grøntareal

-Under et planlagt brudd i begynnelsen av oktober skal vi avslutte jobben med å montere snøfangere på kabelåket. Da vil de reisende få i tillegg en tryggere stasjon og reisen til og fra, sier Mindrebøe.