Varsel om stenging

Bane NOR må stenge gangveien mellom Jernbaneveien og Kirkeveien for å ferdigstille deler av området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra og med mandag 29. januar må Bane NOR stenge gangveien mellom Jernbaneveien og Kirkeveien.
Arbeidet må dessverre pågå i lengre tid, og vi beklager ulempene dette medfører.

Gangveien mellom frisørsalongen Chic og CopyCat Ski vil være stengt i hele perioden. Det vil også veiovergangen fra Nordbyveien bro, og alternative ruter vil skiltes opp. Se kartet ovenfor.

Copycat vil ha en alternativ inngang ved enden av bygget under arbeidsperioden. Samtidig vil det foregå store arbeider ved Jernbaneveien, som vil føre til en del anleggstrafikk i området.
Bane NOR beklager de ulempene dette medfører.