Ski: Varsel om stenging av parkering

I forbindelse med byggingen av Follobanen vil parkeringsplassen mellom Ski Storsenter jernbanesporet stenges fra morgenen onsdag 20. juni til mandag 30. juli.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal utføres arbeid ved og under jernbanesporet ved Ski stasjon, som krever at parkeringsfelt nærmest stasjonen stenges. Bane NOR og entreprenøren OHL vil skrittvis stenge parkeringsplassen fra og med søndag 17. juni.
Fra onsdag 20. juli vil hele området være avstengt, men pendlerparkeringen ved Vestveien vil ikke bli berørt.

Fredag 22. juni vil NSB og Ruter stenge ned de resterende parkeringsfeltene i forbindelse med sommerens «buss for tog»-kjøring.