Ski: Støyende arbeid ved Ski stasjon

25. juni til 24. juli skal Bane NOR og entreprenør OHL gjennomføre døgnkontinuerlig arbeid i forbindelse med stans i togtrafikken mellom Oslo og Ski. Arbeidet kan føre til noe støy i umiddelbar nærhet av Ski stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Midnatt 25. juni starter arbeidet ved Ski stasjon, og avsluttes natt til 24. juli.
Sporområdet skal blant annet graves opp slik at arbeidet med å legge nye kabler, samt bygging av dreneringsystem og forberedelse til sporomlegging, kan gjennomføres. 
Gravemaskiner og massetransport til og fra området vil produsere noe støy, og de mest berørte naboene har fått tilsendt tilbud om alternativ overnatting. 

I 2019 skal togtrafikken etter planen legges over på vestsiden, slik at arbeidet på østsiden kan starte for fullt. Sommerens arbeid er avgjørende for å få gjennomført denne omleggingen, og det er nødvendig med døgnkontinuerlig arbeid for å komme i mål. 

Øvrig arbeid i forbindelse med stopp i togtrafikken starter 23. juni og varer fram til 30. juli. Dette arbeidet vil ikke være døgnkontinuerlig.

Bane NOR beklager de ulempene dette medfører.