Se fremdriften i Ski i bilder

I Ski bygges Follobanen for fullt – fra Langhus Hagesenter i nord til sør for Ski stasjon. Her kan du se bilder fra Ski-delen av Norges hittil største samferdselsprosjekt!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Betongarbeidet på plattform 1 og 2 er nå ferdigstilt. Dette inkluderer også betongarbeid for undergangen som leder opp til plattform 1 og 2. Senere skal blant annet tak installeres på plattformene. Vestsiden av den nye stasjonen tas etter planen i bruk i august neste år. Etter det bygges østsiden av stasjonen. Den inkluderer blant annet reisetorg, plattform 3, bussterminal og servicebygg. Foto: Røer Production

Det er utfordrende å bygge ved stasjonsområdet i Ski. Togtrafikken passerer like ved og grunnforholdene er krevende. Øverst i bildet kan man se arbeidet med reisetorg vest, der grunnen nå stabiliseres med kalksement. Foto: Røer Production

På vestsiden av stasjonen i Ski lages det også nye parkeringsplasser. Asfalteringen på deler av de nye parkeringsplassene er nå ferdigstilt og det er laget ny innkjøring. Til sammen skal det etableres ca. 350 plasser på vestsiden, mens det blir ca.150 på østsiden. Totalt blir det ca. 500 parkeringsplasser tilgjengelig ved nye Ski stasjon når Follobanen er ferdig. Foto: Bane NOR

Tunnelportalen sett fra sør mot nord. Til høyre Roåstunnelen, som er et forbindelsesspor som i hovedsak skal brukes til godstrafikk. Follobanen vil gå inn i de to løpene til venstre. Østfoldbanen ble i påsken lagt om, slik at den nå går over tunnelløpene. På ca. 1,4 kilometer av strekningen nordover mot Oslo har det blitt lagt nye spor, kabelkanaler, kontaktledningsmaster og kontaktledninger på den eksisterende Østfoldbanen.  Foto: Røer Production

På sørsiden av tunnelportalen er støpingen av Roåstunnelen nå nesten ferdig. Den siste delen – ca. 20 meter – skal støpes etter at tunnelboremaskinene har kommet ut og blitt demontert. Foto: Bane NOR

I dette området kommer tunnelboremaskinene som borer sørover mot Ski ut senvinteren til neste år. De to tunnelboremaskinene har straks passert søndre del av Ramstad på Langhus og Follobaneprosjektet er med det ferdig med boring under tettbebygde strøk. Foto: Bane NOR

På nordsiden av tunnelportalen sprenges, bores og graves det vekk masser for den resterende strekningen av Roåstunnelen, som ender opp ved Langhus Hagesenter. Til høyre i bildet er Langhusveien. Foto: Bane NOR