Parkeringsplasser flyttes ved Ski stasjon

På mandag 3. desember flyttes parkeringsplassene på vestsiden av Ski stasjon et lite stykke sørover mot Follo politistasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobaneprosjektet har ferdigstilt en del nye parkeringsplasser på vestsiden av stasjonen og disse skal nå tas i bruk.  Samtidig skal de resterende parkeringsplassene på vestsiden etableres, noe som er årsaken til at pendlere nå må parkere nærmere politihuset.

Parkeringsplassen får egen innkjøring fra Vestveien. Innkjøringen vil være godt synlig for bilistene. Det vil fortsatt være rundt 120 parkeringsplasser tilgjengelig på vestsiden av stasjonen frem til første del av nye Ski stasjon tas i bruk, etter planen i august neste år.


Dagens parkeringsplass må tømmes
Bane NOR ber om at personer som har biler stående på dagens parkeringsplass flytter disse innen 3. desember.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører og takker for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger Follobanen.

Merk: Mandag 3. desember monteres maskin for parkeringsbetaling på den nye parkeringsplassen. Denne dagen trenger man derfor ikke betale for parkering i dette området (Obs. gjelder bare 3. desember)