Nye Ski stasjon begynner å ta form

Lurer du på hvordan det går med byggingen av nye Ski stasjon? Her kan du se bilder av det som blir den vestre delen av stasjonen!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er utfordrende å bygge ved stasjonsområdet i Ski. Togtrafikken passerer like ved og både bløt kvikkleire og harde morenemasser gjør at grunnforholdene er krevende. Derfor er det ekstra gøy å se at den vestre delen av den nye stasjonen for alvor begynner å ta form. Planen er å ta i bruk denne delen - som inkluderer plattform 1 og 2 med tilhørende togspor - i august neste år.

Fra luften er de to plattformene godt synlig. Plattform 1 til venstre i bildet og plattform 2 til høyre nærmest toget. Til venstre i bildet kan man også se at gravearbeidet for reisetorg vest er i gang.  
Foto: Geir Røer

 Under plattformene er det nå støpt undergang. Betongvegger, tak og gulv for strekningen frem til og med plattform 1 og 2 er støpt. Undergangen er 10 meter bred og 3 meter høy.  Foto: Bane NOR/Follobaneprosjektet. 

 Her ser man forsiden og baksiden på en av trappene som bygges opp til plattform 1.  Det blir trapper og ramper på hver side av undergangen og opp til plattformene. I tillegg kan man nå hver av plattformene med heis.  Foto: Bane NOR/Follobaneprosjektet

 

Slik vil det se ut på Ski stasjon i desember 2021 når alle de tre plattformene etter planen tas i bruk. Man kan da benytte undergangen fra det vestre reisetorget…..
Illustrasjon: Bane NOR/Follobaneprosjektet

….. for å komme over til østsiden av stasjonen. Undergangen under nye Ski stasjon vil gi Ski en ny forbindelse mellom øst- og vestsiden av sentrum, og sammen med Nordbyveien bro bidrar undergangen til at det vil være to krysningsmuligheter mellom øst og vest i stasjonsområrdet i 2021.

Den østre delen av stasjonen vil blant annet inneholde plattform 3 (den hitterste plattformen) østre reisetorg, servicebygg og bussterminal (veien til venstre i bildet). Denne delen av stasjonen bygges etter at den vestre delen står ferdig.