Ski: Informasjon om arbeid i november og desember

I forbindelse med byggingen av Follobanen skal Bane NOR og entreprenørselskapet OHL utføre arbeid i november og desember. Bane NOR beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Delprosjekt Ski er nå mer enn 60 % fullført, men vi står foran mye arbeid også i tiden fremover.

I november og desember arbeides det på hele strekningen nord for Langhus Hagesenter til vendespor sør, som ligger like sør for Finstadtunnelen. I julen vil aktiviteten på anlegget reduseres.

Støyende arbeid i ukene fremover
På Ski stasjon skal blant annet grunnen stabiliseres i forbindelse med byggingen av vestsiden av den nye stasjonen. Arbeidstid er mandag til lørdag 07-22.

I området like nord for Langhus Hagesenter og sørover til tunnelportalen vil det bli noe støy fra byggingen av Roåstunnelen, samt i forbindelse med klargjøring av området der tunnelboremaskinene kommer ut neste år. I dette området skal det blant annet sprenges, graves og bores. Arbeidstid er mandag til fredag 07-21, mens sprengningene vil pågå i tidsrommet mandag-fredag 07-09 og 19- 23. Merk; I tidsrommet torsdag 13. desember til fredag 21. desember 2018 og i januar 2019 er det planlagt knusing av stein i knuseverk, sprenging av fjell og pigging, i tillegg til annen mindre støyende anleggsvirksomhet ved anleggsområdet nær innkjøringen fra Langhusveien mandag-fredag 07-19. Vi forsøker også å legge sprengningene fremover til dagtid på mandag-fredag.

I Ski-morenen kan det bli noe støy fra arbeid med spuntraden. Dette vil pågå mandag-fredag 07-19. Frem til 3. desember er det nødvendig å trekke kabler på natten, og det kan bli behov for noe nattarbeid med kabeltrekking på natten også ut over denne datoen. Dette arbeidet skal imidlertid ikke være spesielt støyende.  

Merk at det generelt kan forekomme arbeid ut over de angitte tidspunktene, men det vil ikke være spesielt støyende arbeid.

Takk for samarbeid og tålmodighet mens vi bygger Follobanen! 

Har du spørsmål?
Støyen fra anleggsarbeidet vil variere i løpet av døgnet og over tid. Dersom du opplever plager fra arbeidene eller har andre spørsmål – ta kontakt med oss på follobanen@banenor.no, haugz@banenor eller 948 58 834 (9-16). Dersom det haster kan du kontakte Follobaneprosjektets nabovakttelefon på telefon 459 75 212 (hverdager 16.00-22.00 og helg 11-16).

Om Follobaneprosjektet i Ski
Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2021, vil Ski få et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass. 

Togene suser under nye Nordbyveien bro, som Bane NOR ferdigstilte i 2017. Østfoldbanen legges om for å få effektiv togdrift. Follobanen tilrettelegger for halvert reisetid mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.