Hvem har ansvaret for snømåking i Ski?

En hvit og snørik vinter har vi fått, men hvem skal du kontakte når snøen ikke blir måkt?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På kartet ser du inndelingen over de mest sentrale områdene i Ski sentrum, og hvem som har ansvaret for snømåkingen i perioden 2017-1018. Kartet er utarbeidet i av Bane NOR i samarbeid med Ski kommune og Statens vegvesen.

Sort område:
Statens vegvesen er ansvarlig for disse områdene.
Ser du trafikkfarlige forhold eller snø som må bort, ring til Vegtrafikksentralen.
Tlf. 175.

Rødt område:
Ski kommune håndterer veien i disse områdene.
Er det glatt eller ikke måkt, kan du ringe inn og melde fra.
Dagtid (kl. 08.00-15.00): Tlf. 64 87 87 00
Vakttelefon (kl. 15.00-08.00): Tlf. 64 87 12 66

 Blått område:
Dette er arbeidsområdene til Follobaneprosjektet, og det er Bane NOR som har ansvaret for blå sone.
Du kan kontakte oss ved å sende en epost til
follobanen@banenor.no.

Det er også mulig å ringe:
Dagtid (kl.08.00-16.00): Tlf. 94 85 88 34
Henvendelser som haster:
(Hverdager kl. 16.00-22.00. Helg kl. 11.00-16.00): Tlf.  45 97 52 12