Follobaneprosjektet informerer: Utsetter idriftsettelse av nye Ski stasjon med ett år

Bane NOR og Follobaneprosjektet optimaliserer planene for gjennomføringen av nye Ski stasjon, dette fører til justeringer i arbeidet i delprosjektet

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ski stasjon anno 2021. Illustrasjon: Bane NOR

Utbyggingen av den nye stasjonen i Ski pågår mens dagens stasjon er i normal drift.
I forbindelse med ferdigstillelse av Ski stasjon, er prosjektet derfor avhengig av perioder med flere uker togstans i løpet av sommeren, der reisende må bruke buss for tog. 

Arbeidsomfanget som var planlagt for sommeren 2018 er stort og i tillegg er det krevende grunnforhold i stasjonsområdet. Dette har gjort at vi har iverksatt nødvendige sikringstiltak og deler arbeidet mellom sommeren 2018 og 2019.

For beboerne og togpassasjerene i Ski, innebærer dette at første del av den nye stasjonen står ferdig om ett år. Det blir buss for tog i fem uker i sommer og seks uker neste år, ellers går togtrafikken som normalt.   

Endringen påvirker ikke det pågående arbeidet i Jernbaneveien, og heller ikke de øvrige arbeidene i Follobaneprosjektet. Arbeidet i den lange tunnelen med tunnelboremaskiner og inne ved Oslo S, vil heller ikke påvirkes av disse endringene.

Follobanen inklusive Ski stasjon, skal stå ferdig i slutten av 2021.

Mer informasjon om buss for tog finner du på NSB.no
Har du spørsmål? Send en mail til
follobanen@banenor.no