Arbeider på Østfoldbanen kommende helg

Anleggsarbeid knyttet til Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss er hovedaktivitetene under Bane NORs jobbehelg på Østfoldbanen 3-4. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ved Sandbukta, hvor det pågår utvidelse av fjellskjæringen, skal det monteres sikkerhetsnett langs sporet denne helga. Bildet er fra tilsvarende arbeider i begynnelsen av februar. (Foto: Glenn Lund)

Østfoldbanen blir stengt fra ca. klokken 02 natt til lørdag fram til søndag ca. klokken 14 på strekningen fra Oslo S til Rygge, samt Østre linje fra Ski til Mysen.  Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt.

Follobanen
Follobaneprosjektet skal gjøre arbeid både i Oslo og på Ski. I Oslo skal det hovedsakelig jobbes på Loenga, men det blir også noe mindre arbeid langs Østfoldbanen mot Bekkelagstunnelen og ved Ladegården. Det vil være signal- og kabelarbeider samt noe graving og støping av fundamenter og mur. Ved Ladegården blir det brukt motorsag i forbindelse med rydding av vegetasjon ved sporene til Østfoldbanen.

På Ski skal det graves kabelkanaler langs Langhusveien. I Ski sentrum vil det også være grave- og dreneringsarbeid på stasjonsområdet og ved Nordbyveien bro. Det blir i tillegg arbeid inne i Finstadtunnelen.

Sandbukta-Moss-Såstad
Bane NOR er i gang med forberedende arbeider for byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Moss. I Sandbukta nord for byen, der dagens dobbeltspor slutter, utvides fjellskjæringen. I helgen fortsetter arbeidet med å feste et sikkerhetsnett som skal sørge for at steinmasser ikke ramler ned i sporet under de videre arbeidene.

Prosjektet vil også ha aktivitet ved midtplattformen på Moss stasjon.

- På lørdag skal vi legge ned tinemateriell og tine en seksjon av bakken. På søndag skal vi så grave oss litt ned for å få oversikt over eksisterende infrastruktur og fundamenter i bakken. Det skal tas bilder og dokumenteres før hullet fylles igjen. Dette er forberedelser til arbeider som skal gjøres på stasjonen senere, sier kommunikasjonsrådgiver Glenn Lund i prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

På lørdag skal prosjektet også utføre noen gravearbeider ved innkjøringen til Moss Havn og i øvre del av Strandgata.

Vedlikeholdsarbeid
Flere andre steder på Østfoldbanen blir det rutinemessige arbeider og kontroller av signalanlegget mens togene står. Flere arbeidslag skal også kontrollere limskjøtene i sporet, og det skal gjøres vegetasjonsrydding langs linjen.