Varsel om nattarbeid og delvis stenging av vei

Fra fredag 10. november klokken 18.00 og fram til lørdag natt, vil ett av Kirkeveiens kjørefelt være stengt på grunn av anleggsarbeid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det vil fra fredag 10. november klokken 18.00 gjennomføres manuell trafikkavvikling i Kirkeveien, mellom krysset ved Nordbyveien bro og Rådhussvingen i Ski. Dette på grunn av anleggsarbeid. Arbeidet er lagt til helgen slik at trafikken i Ski sentrum påvirkes i minst mulig grad.

Anleggsarbeidet vil bestå av graving og tungtransport, samt fjerning og legging av asfalt. Noe av dette arbeidet vil medføre støy, men så langt det lar seg gjøre, vil det mest støyende arbeidet gjøres før klokken 23.00. Det vil, om nødvendig, også bli noe arbeid natt til lørdag.

Arbeidet starter fredag klokken 18.00 og skal etter planen avsluttes senest lørdag natt. 
Bane NOR beklager ulempene dette medfører og takker for tålmodigheten mens vi bygger Follobanen.

Spørsmål?
Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med 

  • Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Alejandro Decap på
    follobanen@banenor.no eller på telefon 948 58 834 fra 8-16
  • Egen nabovakttelefon fra 16 til 22 - 459 75 212 

Følg oss på facebook og prosjektetes nettsider
Alle nyheter fra Follobaneprosjektet legges ut på banenor.no/follobanen
Abonnér på nyheter om prosjektet: banenor.no/follobanennyheter 
Følg oss på facebook: facebook.com/follobanen