Støybildet i august

Byggingen av Follobanen fører dessverre til støy i anleggsperioden. Bane NOR og entreprenøren OHL beklager ulempene. I august er det flere typer anleggsarbeid som vil medføre støy i Ski:

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Til og med uke 34 er det nødvendig å stabilisere grunnen ved Ski stasjon (kalksementstabilisering). Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig alle dager i uken. Arbeidet er ikke spesielt støyende, men det kan være lurt å lukke vinduer om natten for de nærmeste naboene ved Ski stasjon.
- På dagstrekningen vil knuseverket være i drift 7-19 på hverdager.
- Det skal også utføres annet arbeid som kan medføre noe støy på hele strekningen Langhus-Ski stasjon fra mandag-lørdag 7-23.  
- På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.
- På nattestid kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.

Oppdatert 25.8: Frem til rundt midten av september vil det spuntes i nærheten av den gamle gangbroen/Skeidarbygget. Arbeidene pågår mandag-torsdag 7-18.

 Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Jacob Kielland Haug på telefon 932 88 761 (8-16) eller follobanen@banenor.no.

 I uke 33 kan kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt Elise Sannes kontaktes (8-16) på telefon 40413448 eller follobanen@banenor.no


Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger!