Skolestart med sikkerhet i sentrum

Samarbeid for sikkerhet møtte skolebarna første skoledag i Ski da Follobaneprosjektet og Ski kommune delte ut reflekser ved Nordbyveien bro og Ski stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er mye anleggsvirksomhet i Ski om dagen i forbindelse med byggingen av Follobanen og andre byggeprosjekter. Nye Nordbyveien bro er nylig åpnet for trafikk og dette fører også til et annet trafikkbilde enn tidligere. Trafikksikkerhet og sikkerhet når man ferdes nær anleggsarbeid er derfor et viktig og aktuelt tema.

Representanter fra Ski kommune, hovedentreprenøren OHL og byggherren Bane NOR delte derfor ut reflekser og informasjon om tilgjengelige gang- og sykkelveier i stasjonsområdet første skoledag. Dette er et lite tiltak for å øke bevisstheten om viktigheten av å være synlig og oppmerksom når man ferdes i Ski sentrum om dagen. 

Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger!

Kilde: Bane NOR/Follobanen

Kilde: Bane NOR/Follobanen

Kilde: OHL Kilde: Bane NOR/Follobanen