Ski: Støyende nattarbeid 11.-18. juli

Bane NOR og entreprenørselskapet OHL skal 11.-18. juli utføre døgnkontinuerlig arbeid som fører til støy i nærheten av Roås gård. Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På grunn av det store arbeidsomfanget i Oslo i sommer må pukk (småstein) som skal brukes i forbindelse med omlegging av spor på dagstrekningen fraktes til Ski med lastebiler i stedet for tog. I Ski må pukken lastes over fra lastebilene til tog, som frakter det videre langs jernbanen hvor det brukes til å fylle opp sporene. Lasting av pukk fra lastebil til tog medfører dessverre støy.

Arbeidene vil ta noen dager. Det er nødvendig å utnytte tiden i denne perioden og derfor må det også jobbes på natten mellom 11.-18. juli (natt til 12. juli og natt til 18. juli). De mest berørte naboene er tilbudt alternativ overnatting. Merk at arbeid med lasting av pukk kan pågå også noen dager før og etter 11.-18. juli, men da ikke på natten.

Se også informasjon om arbeidene som utføres med Follobanen i Ski i sommer i vår nyhetssak og tidligere utsendte nabovarsel.