Ski: Se fremdriften med Follobanen i bilder

Byggingen av Follobanen pågår for fullt om dagen. I Ski kan man se synlige resultater av dette på hele strekningen fra Langhus i nord til Ski stasjon i sør.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Selv om det er mye som gjenstår før alt arbeidet i Ski er ferdig i 2020, har det allerede skjedd mye. Hittil er det gjort mye grunnarbeider, som er nødvendig for å kunne bygge alt fra jernbanespor til togplattformer på et senere tidspunkt. På bildene under kan du se hvordan Norges hittil største samferdselsprosjekt skrider frem i Ski!

Tunnelmunningen: Langs Langhusveien, mellom Ski sentrum og Langhus, kommer tunnelboremaskinene (TBM) ut når de er ferdige med å bore seg gjennom fjell fra Åsland i Oslo. Siden april i fjor har det blitt sprengt og gravd i dette området og så langt har rundt 100.000 kubikkmeter fjell blitt fjernet. Steinene fraktes til et steinknuseverk like i nærheten der de knuses og gjenbrukes senere som fylling. Kilde: Bane NOR/Hilde Lillejord

 Tunnelmunningen: Anleggsarbeidet pågår nær- både bilvei, gårdsdrift og ikke minst togtrafikken på Østfoldbanen. I høst ble jernbanesporet på Østfoldbanen midlertidig flyttet noen meter til siden, slik at man på en sikker måte kan drive sprengningsarbeid samtidig som togene kan gå som normalt. Kilde: Bane NOR/Hilde LillejordSki-morenen: Ski-moren strekker seg fra Kapelldammen i nord til Nordbyveien bro i sør. I dette området er det utført omfattende grunnarbeid og mange meter spunt er satt ned i bakken. Spunting kan være svært støyende, men er nødvendig for å hindre utglidning av masse. Her ser man spuntveggger på vestsiden av morenen med Ski stasjon mot sør. Kilde: Bane NOR/ Hilde Lillejord

 Ski-morenen: Spuntveggene skal stabilisere grunnen, men må også selv stabiliseres. Derfor må spuntveggene forankres. Forankringen skjer ved at stålkabler forankres/settes på skrå inn i fjellet gjennom spuntveggen. Forankring av spunt kan i likhet med spunting være støyende, men støyen er ofte langt lavere enn støy fra spunting. Her ser vi det jobbes med forankring av spunt like i nærheten av Holteveien. Kilde: Bane NOR/ Hilde Lillejord

Ski-morenen: Det er det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) som er hovedentreprenør for arbeidet i Ski. Mange forskjellige nasjonaliteter, blant annet spanjoler og portugisere, svensker og nordmenn, er derfor med på å bygge Follobanen i Ski. Kilde: Bane NOR/ Hilde Lillejord

Nordbyveien bro: Det bygges nå en ny og større Nordbyveien bro som vil forbinde bil-, gang- og sykkeltrafikk mellom øst og vest på nordsiden av Ski sentrum. Her ser man de karakteristiske spuntveggene og byggingen av et reisverk. Reisverket er nødvendig for å understøtte arbeidet med brokonstruksjonen. Kilde: Bane NOR/ Hilde Lillejord

Kvakestad riggområde: Også anleggsområder kan være idylliske. Her er et stemningsbilde tatt langs Langhusveien, like i nærheten av riggområdet på Kvakestad mellom Ski sentrum og Langhus. Kilde: Bane NOR/Mette Stenberg.