Ski: Passasjen stenges

Passasjen mellom Jernbaneveien 2 og 4 må stenges for fotgjengere og øvrige trafikanter i en kortere periode. Det skal blant annet legges nye kabler inn i en trafo ved passasjen som et ledd i arbeidet med Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anleggsarbeidet starter mandag 30. Oktober, og om alt går som planlagt vil passasjen åpnes mandag 6. November.
Gående må i perioden følge skiltingen i området for å komme seg mellom Idrettsveien og Kirkeveien. 

Har du time hos Ski tannlegesenter?
Vi anbefaler at besøkende i hovedsak benytter inngangen på oversiden ved Kirkeveien. Bruker du bil bør du benytte parkeringsplassene ved Rådhuset eller Kirkeveien.

Vi beklager ulempene arbeidet medfører, og takker for tålmodigheten mens vi bygger Follobanen i Ski.