Ski: Nytt kjøremønster i sentrum

Arbeidene med Follobanen i Ski fører nå til omlegging av trafikkmønsteret i sentrum av byen. Årsaken er anleggsarbeid som omfatter deler av Jernbaneveien og Kirkeveien.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR beklager ulempene som anleggsarbeidet medfører.

Arbeidene henger blant annet sammen med byggingen av nye Nordbyveien bro, som skal være klar for ferdsel våren 2017. Veiene skal tilpasses til den nye broen og det skal legges ny infrastruktur (kabler, vann og avløp). Noen trær må også felles for at anleggsarbeidet skal kunne gjennomføres. Som en følge av arbeidene stenges veipassasjen i krysset Kirkeveien/Jernbaneveien for trafikk fra 6. februar og noen måneder fremover. Stengingen har kommet i stand gjennom et samarbeid med blant annet entreprenøren OHL, Statens Vegvesen, Ski kommune og Ruter.

Anleggsarbeidet starter 6. februar og ferdigstilles sommeren 2017 og vil foregå nederst i Kirkeveien, ned mot Nordbyveien bro, og ca. 50 meter ned i Jernbaneveien på hverdager og lørdager (7-23). Det vil bli noe støy fra arbeidet, spesielt i starten av perioden.

Veistengingen fører til at bilister må benytte alternative veier. Bussene vil kjøre Sanderveien/Åsenveien i stedet for Kirkeveien/Jernbaneveien. Se mer informasjon på Ruters nettside https://ruter.no/avvik/.

Anleggsområdet: Illustrasjonen viser anleggsområdet og den stengte veipassasjen. Kilde: OHL

Hovedarbeidene i Jernbaneveien starter mot sommeren. Stengingen av veipassasjen i Kirkeveien/Jernbaneveien fra 6. februar, og de videre arbeidene i Jernbaneveien, betyr at det fra og med 6. februar ikke vil være mulig med gjennomkjøring for bilister i Jernbaneveien. Dette vil også være situasjonen etter at arbeidene i Jernbaneveien er ferdigstilt, da kollektivtrafikk, taxi, gående og syklister vil prioriteres.

Anleggsarbeidet vil også medføre enkelte konsekvenser for forretninger og naboer i nærheten av anleggsområdet og i Åsenveien. Les mer om dette i nabovarselet nedenfor.

Bane NOR holder tett kontakt med naboer og omgivelsene i anleggsperioden, og har blant annet en egen nabokontakttelefon (459 75 212) dersom man ønsker å komme i kontakt med Follobaneprosjektet etter arbeidstid.