Ski: Nabovarsel om støy i september

Bane NOR og entreprenørselskapet OHL skal 9.-10. september utføre bygg- og anleggsaktiviteter mens det er stans i togtrafikken. Arbeidene denne helgen, og ellers i september måned, medfører dessverre støy for befolkningen i Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På strekningen fra Langhus til Endsjø gård og på Ski stasjon skal det utføres jernbaneteknisk arbeid. Ved tunnelmunningen like sør for Roås gård skal det utføres sprengningsarbeid.  

Arbeidene starter lørdag 9. september kl. 01.30 og avsluttes søndag 10. september kl. 14.00.

Arbeidene er viktig for utbyggingen Follobanen, som pågår i Ski frem til 2020, mens hele prosjektet skal være ferdig i desember 2021. Bane NOR beklager ulempene i anleggsperioden.


Støybildet i september
-Det blir spuntet i nærheten av den gamle gangbroen/Skeidarbygget mandag-torsdag (7-18).
-Ved tunnelmunningen (mellom Roås og Endsjø) vil det pågå sprengningsarbeider mandag til fredag (7-22)
-På dagstrekningen vil knuseverket være i drift mandag til fredag (7-19)
-Det skal også utføres annet arbeid som kan medføre noe støy på hele strekningen Langhus-Ski stasjon på hverdager og lørdager (7-23).
-På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.

Vi anbefaler å unngå opphold over lengre tid i umiddelbar nærhet av de mest støyende arbeidene, bruk eventuelt hørselvern/ørepropper. Ved spesielt støyende arbeider vil det være tilgjengelig ørepropper i stasjonsområdet og i Follobaneprosjektets nye lokaler i Langhusveien 77 ved Kvakestad (8-16).

Takk for samarbeid og tålmodighet!