Ski: Nabovarsel om støy i oktober

Bane NOR og entreprenørselskapet OHL skal den 14. til 15. oktober utføre anleggsaktivitet mens det er stans i togtrafikken. Arbeidet vil medføre noe støy, og Bane NOR beklager ulempene som anleggsarbeidet kan medføre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra Langhus til Ensjø gård skal det arbeides fra lørdag 14. oktober kl. 02.00 fram til søndag 15. oktober kl. 14.00. Det skal utføres grave- og jernbaneteknisk arbeid. I tillegg vil entreprenøren sprenge og spunte fram til kl 23.00 i arbeidsperioden.
Spunting innebærer at metallplater blir slått ned i bakken ved hjelp av en kran. Formålet er å holde løsmasse på plass under arbeidet med Follobanen.

Neste periode
Resten av oktober vil preges av vanlig anleggsarbeid rundt Ski stasjon .
I november starter vi med spunting og annet støyende arbeid. Følg med på våre nettsider for mer informasjon. Vi beklager ulempene i byggeperioden, og takker for tålmodigheten.