Ski: Nabovarsel om støy i mars

Bane NOR og entreprenørselskapet OHL skal 4.-5. mars utføre anleggsarbeid mens det er stopp i togtrafikken. Arbeidene denne helgen, og ellers i mars måned, medfører dessverre støy for befolkningen i Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På dagstrekningen mellom Langhus hagesenter og Ski-morenen skal det arbeides med fornyelse av Østfoldbanen. Ved Ski stasjon skal det utføres ulike grunnarbeider. I Ski-morenen skal det forankres spunt og på Nordbyveien bro vil det utføres ulike arbeider med brokonstruksjonen. Arbeidene starter lørdag 4. mars kl. 02 og slutter søndag 5. mars kl. 13. 

Det mest støyende arbeidet denne helgen vil være sprengning og pigging i området nord for Langhus hagesenter (lørdag 7-21 og søndag 7-13).

Arbeidene er viktig for utbyggingen Follobanen, som pågår i Ski frem til 2020. Bane NOR beklager ulempene anleggsperioden medfører.

Støy i tiden fremover
I mars fortsetter anleggsvirksomheten i Ski og det blir dessverre en del støy. 

I Ski-morenen er det planlagt forankring av spunt mandag-lørdag (7-23).
På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager. 
I krysset Kirkeveien/Jernbaneveien vil det være noe støyende arbeid (7-23) hverdager og lørdager (se også eget nabovarsel på Follobaneprosjektets nettside).
Ved Nordbyveien bro kan det bli behov for døgnkontinuerlig arbeid i mars. Dette arbeidet er imidlertid ikke spesielt støyende.
Det skal også utføres annet arbeid som kan medføre noe støy på hele strekningen Langhus-Ski stasjon på hverdager og lørdager (7-23).
På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.