Ski: Nabovarsel for to perioder i april

I april skal Bane NOR og entreprenørselskapet OHL utføre bygge- og anleggsaktiviteter i to perioder mens togtrafikken er stanset. Arbeidet i disse periodene, og ellers i april, vil dessverre medføre en del støy for befolkningen i Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

1.-2. april
Fra lørdag 1.april kl. 02 frem til søndag 2. april kl. 13 skal det pågå ulike grunnarbeider på dagstrekningen og ved Roås skal det pågå sprengningsarbeid. Det kan også bli aktuelt med noe spunting på sørsiden av Ski stasjon. Arbeidet medfører noe støy (spunting og sprengning skjer på dag/kveldstid).

10. april-14. april
I perioden mandag 10. april kl. 02 til fredag 14. april kl. 03 skal det spuntes ved tunnelmunningen (mellom Roås og Endsjø) og det kan bli aktuelt å spunte i Ski-morenen. Det skal også sprenges ved Roås og utføres annet arbeid på hele strekningen fra Langhus til Ski stasjon. Det mest støyende arbeidet vil være spunting ved tunnelmunningen fra 7-23 og eventuelt i Ski-morenen fra 7-21.

Arbeidene er viktig for utbyggingen Follobanen, som pågår i Ski frem til 2020. Bane NOR beklager ulempene anleggsperioden medfører.

Støy i tiden fremover
I april fortsetter anleggsvirksomheten i Ski og det blir dessverre en del støy.

-Ved tunnelmunningen (mellom Roås og Endsjø) og i området mellom Nordbyveien bro og Ski stasjon skal det spuntes mandag-lørdag 7-21.
-Ved Nordbyveien bro og ved tunnelmunningen skal det peles mandag-lørdag 7-21.
-I Ski-morenen skal det forankres spunt mandag-lørdag 7-21.
-I området fra Ski-morenen til Ski stasjon og lenger sør for Ski stasjon (sør for Follogrenda) skal det graves mandag-lørdag 7-23.
-På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager. Det skal også utføres annet arbeid som kan medføre noe støy på hele strekningen Langhus-Ski stasjon på hverdager og lørdager (7-23).
-På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.