Ski: Nabovarsel om støy i mai

Bane NOR og entreprenørselskapet OHL skal 6.-7. mai mars utføre anleggsarbeid mens det er stopp i togtrafikken. Arbeidene denne helgen, og ellers i mars måned, medfører dessverre støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På dagstrekningen skal det arbeides med fornyelse av Østfoldbanen og med tunnelmunningen. I Ski-morenen skal det gjøres ulike grunnarbeider og sør for Ski stasjon (sør for Follogrenda) kan det bli aktuelt med enkelte sprengninger. På Nordbyveien bro skal det jobbes med ferdigstillelse av broen.

Arbeidene som skal utføres medfører dessverre en del støy. Det mest støyende arbeidet denne gang vil være spunting ved tunnelmunningen (7-21). På Nordbyveien bro vil det bli noe støy i forbindelse med fjerning av broforskaling på dag, kveld og natt. De nærmeste naboene til Nordbyveien bro får tilbud om overnatting i eget nabovarsel.

Arbeidene er viktig for utbyggingen Follobanen, som pågår i Ski frem til 2020. Bane NOR beklager ulempene anleggsperioden medfører.

 Støy ellers i mai
I mai fortsetter anleggsvirksomheten i Ski og det blir dessverre en del støy.

-Ved tunnelmunningen (mellom Roås og Endsjø) og i området mellom Ski-morenen og Ski stasjon skal det spuntes mandag-lørdag 7-21.
-I Ski-morenen skal det peles mandag-lørdag 7-21.
- I Ski-morenen skal det forankres spunt mandag-lørdag 7-21.
-På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager.
-Det skal også utføres annet arbeid som kan medføre noe støy på hele strekningen Langhus-Ski stasjon på hverdager og lørdager (7-23).
-På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.

Merk også at når togtrafikken er stanset mellom 24. juni–6. august skal det utføres mye arbeid, inkludert spunting. Bane NOR vil informere nærmere om arbeidet som skal gjøres i denne perioden.